pacjentka

 • kobieta chora, korzystająca z opieki medycznej
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  osoby związane z leczeniem

  • ciężarna pacjentka; pacjentka chora na (anginę, cukrzycę, gruźlicę...)
  • pacjentka oddziału, poradni, szpitala...
  • pacjentka z anginą, z cukrzycą, z gruźlicą...
  • pacjentka w ciężkim stanie
  • stan zdrowia; leczenie pacjentki; pobyt pacjentki w szpitalu
  • pacjentka zgłosiła się/zgłasza się gdzieś; leczy się
  • ordynować, zaordynować (lek, medykamenty, placebo...) pacjentce
  • badać, leczyć, wyleczyć, zbadać pacjentkę; kierować, skierować pacjentkę dokądś, na jakieś badania; przyjąć/przyjmować pacjentki
  • opiekować, zaopiekować się pacjentką
 • Parę tygodni temu mieliśmy 23-letnią pacjentkę, chorą na ziarnicę, której leczenie przerwano w USA z wpisem do karty historii choroby: „leczenie przerwano z powodu braku środków finansowych”.

  źródło: NKJP: Marek Pawlicki: Rak - nadzieja i rozczarowania, 1995

  Pacjentce kliniki chorób zakaźnych w Krakowie, cierpiącej na dolegliwości przewodu pokarmowego, podano silny antybiotyk[ ...], gdyż stosowane wcześniej medykamenty przepisane przez lekarza rejonowego nie przyniosły efektu.

  źródło: KJ PWN: Rzeczpospolita, 2001-10-27

  [...] dyrektor łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, w którym leczą się pacjentki z całej Polski, przyznaje, że nie zgłaszał ofert do niektórych kas.

  źródło: KJ PWN: Życie, 2000-01-18

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. pacjentka
  pacjentki
  D. pacjentki
  pacjentek
  C. pacjentce
  pacjentkom
  B. pacjentkę
  pacjentki
  N. pacjentką
  pacjentkami
  Ms. pacjentce
  pacjentkach
  W. pacjentko
  pacjentki
CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII: pacyjentka
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2013