wdowi grosz

 • niewielki datek pieniężny, ale ofiarowany ze szczerej życzliwości przez osobę niezamożną
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  ogólne określenia ilości

 • Paweł Piskorski oddał na potrzeby fundacji jedno ze swych licznych mieszkań. Natomiast rencistka z Woli Zofia Z. przeznaczyła dla bezrobotnych swój wdowi grosz.

  źródło: NKJP: Polityka i obyczaje, Polityka, 2003-01-25

  Jestem wdzięczny moim parafianom, że mimo tak trudnych warunków życiowych, potrafią wysupłać przysłowiowy wdowi grosz na budowę świątyni.

  źródło: NKJP: Barbara Ligęcka: Jak bazylika, Gazeta Wrocławska, 2003-09-16

  Dzięki instytucjom naszego miasta, ludziom dobrej woli, wielokrotnie dzięki wdowiemu groszowi możemy nieść pomoc dającą nadzieję i radość.

  źródło: NKJP: (Rob.): Od lat pomagają biednym, Dziennik Bałtycki , 2011

  Zrobiliśmy ogólnopolską promocję parafialną, prosząc o wsparcie - mówi ks. Marian Rapacz, szef biura fundacji. - Wpływają wdowie grosze z całej Polski. Liczymy na pomoc wiernych z zagranicy.

  źródło: NKJP: Betlejem XXI wieku, Dziennik Polski, 1998-12-24

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: wdowi, grosz

 • Biblia: Ewangelia wg św. Marka 12, 41-44

Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2013