Arka Przymierza

 • rel.  złota skrzynia, w której przechowywane były tablice z dziesięciorgiem przykazań, drogocenna dla Izraelitów
 • Zapisywane również małymi literami: arka przymierza.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • Kiedy Mojżesz schodził z góry i zobaczył Żydów czczących złotego cielca, to zdenerwował się, rzucił tablice i one pękły. Potem musiał napisać drugie, które były przechowywane w Arce Przymierza.

  źródło: NKJP: Czesław Mirosław Szczepaniak: Spojrzenie na Dekalog cz. IV, Wychowawca, 2007-04

  Jest to szafa mieszcząca rodały, zwoje Tory. Symbolizuje skrzynię - Arkę Przymierza z opisanego w Biblii Namiotu - Przybytku Pańskiego, w której zamknięte były tablice dziesięciorga przykazań.

  źródło: NKJP: Andrzej Osęka: Drewniane niebiosa, Gazeta Wyborcza, 1997-12-05

  Odkąd Arka Przymierza i tablice z przykazaniami zaginęły podczas najazdu Babilończyków na Jerozolimę w 587 roku p.n.e., Miejsce Święte pozostawało puste.

  źródło: NKJP: Jan Gać: Ziemia Święta Kulturowy przewodnik śladami Jezusa, 2009

  Tuż za nim, niesiona na barkach Lewitów, sunęła wysoko nad morzem głów arka przymierza. W jaskrawym słońcu płonęła jak złota pochodnia swoimi blachami i rozpostartymi skrzydłami cherubinów.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: Arka, Przymierza
  Zwykle lp
 • Biblia: ST: Lb, Joz, Sdz, 1Sm, 1Krn, Jr; NT: Hbr.

Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2014