deklaracja

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. formularz

 • 2.

  formularz służący do złożenia oświadczenia mającego moc prawną
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • hiperonimy:  formularz
  • kwartalna, miesięczna, roczna, zbiorcza deklaracja; deklaracja członkowska, majątkowa, podatkowa, rozliczeniowa, zgłoszeniowa
  • deklaracja o wyborze lekarza pierwszego kontaktu, o zgodzie na leczenie
  • błąd, dane, informacje w deklaracji
  • zawarty w deklaracji
  • podpisać/podpisywać, składać, uzupełnić, wypełnić/wypełniać, złożyć deklarację
  • dołączyć, wpisać, załączyć do deklaracji
  • napisać, uwzględnić, wskazać, wykazać, zawrzeć coś w deklaracji
 • Osoba zameldowana na pobyt czasowy chcąc korzystać ze świadczeń zdrowotnych w miejscu czasowego zamieszkania [...] musi wypełnić deklarację członkowską i upoważnić zakład pracy do odprowadzenia składki do kasy chorych na terenie województwa, w którym mieszka.

  źródło: NKJP: Małgorzata Litwin: ABC pacjenta, Gazeta Miejska, 1999

  Członkowie Kapituły tak wysoko oceniając płońską skarbówkę, szczególną uwagę zwrócili na wdrożony przez nią program minimalizacji błędów w deklaracjach podatkowych.

  źródło: NKJP: R. Nadaj: Kolejna nagroda dla płońskiej skarbówki, Tygodnik Ciechanowski, 2006-11-14

  Najpierw trzeba otworzyć stronę internetową rządowej agencji ds. żywności. Tam znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić. [...] Wtedy wyświetla się na ekranie numer rejestracyjny. Trzeba go wpisać do deklaracji celnej wypełnianej potem w okienku pocztowym.

  źródło: NKJP: (KAK): Najpierw numer, Gazeta Krakowska, 2004-06-17

  Podałem pielęgniarce kartę czipową, a ta podsunęła mi do podpisania deklarację o wyrażeniu zgody na leczenie w Kuźni.

  źródło: NKJP: (E.Ż.), Kolejki do lekarza, Nowiny Raciborskie, 2007-03-13

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. deklaracja
  deklaracje
  D. deklaracji
  deklaracji
  neut
  deklaracyj
  char
  C. deklaracji
  deklaracjom
  B. deklarację
  deklaracje
  N. deklaracją
  deklaracjami
  Ms. deklaracji
  deklaracjach
  W. deklaracjo
  deklaracje
 • łac. declaratio