biskup Rzymu

 • papież
 • Zapisywane również wielkimi literami: Biskup Rzymu.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

  • nowy, przyszły biskup Rzymu
  • posługa, urząd; współpracownik; prymat, władza; obecność, powitanie; rezydencja biskupa Rzymu
  • wybrać biskupa Rzymu; być, zostać biskupem Rzymu; biskup Rzymu celebruje, modli się, wizytuje, zachęca
 • Wkrótce potem zdziesiątkowała Wieczne Miasto plaga malarii, toteż kolejnego biskupa Rzymu wybrano dopiero w lutym następnego roku pod imieniem Mikołaja IV.

  źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Ogród miłości, 2006

  W tym piśmie również podkreślono, że punktem kulminacyjnym wizyty ma być spotkanie biskupa Rzymu z państwem polskim.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.01.1999

  Najlepszym dowodem jest deklaracja złożona przez Jana Pawła II w Egipcie, gdzie postulował konieczność rewizji dogmatu o prymacie Piotra, czyli o zwierzchnictwie biskupa Rzymu, jako następcy św. Piotra.

  źródło: NKJP: Andrzej Dańczak: Kościół mówi przepraszam, Dziennik Bałtycki, 2000-03-10

  Kościół w Polsce przez stulecia był zawsze wierny Biskupowi Rzymu. Dziś pragniemy ponowić gotowość przyjmowania nauki i wskazań naszego Papieża, Benedykta XVI.

  źródło: NKJP: Magda Dobrzyniak: Kościół w Polsce zawsze wierny, Dziennik Polski, 2005-04-21

  Od pontyfikatu Jana XIV prawie wszyscy biskupi Rzymu po wyborze zmieniają imiona.

  źródło: NKJP: RED: Poczet papieży, Gazeta Poznańska, 2005-04-22

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: biskup
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2014