epejroforeza

 • geol.  ruch kontynentów względem siebie i względem osi obrotu Ziemi, powodujący ich zmiany położenia w długim przedziale czasowym
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  budowa Ziemi

 • synonimy:  dryf kontynentów
 • Ważnym procesem endogenicznym jest epejroforeza [...], czyli poziome ruchy poszczególnych płyt skorupy ziemskiej.

  źródło: Internet: michalsniegowy: Niszcząca i budująca działalność sił endogenicznych, 2014-12-29 (litosferaziemi.wordpress.com)

  Według teorii epejroforezy przyczyną ruchów górotwórczych jest poziome rozsuwanie się kontynentów, które stanowiły jeden, zwarty kontynent otoczony oceanem światowym.

  źródło: Internet: Andrzej Pawuła: Ewolucja Ziemi w świetle pomiarów GPS, Referaty, Tom IX, 2000 (staff.amu.edu.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. epejroforeza
  epejroforezy
  D. epejroforezy
  epejroforez
  C. epejroforezie
  epejroforezom
  B. epejroforezę
  epejroforezy
  N. epejroforezą
  epejroforezami
  Ms. epejroforezie
  epejroforezach
  W. epejroforezo
  epejroforezy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. epeirophoresis

  niem. Epeirophorese

  gr. phórēsis 'noszenie' + gr. ḗpeiros 'ląd, kontynent'

CHRONOLOGIZACJA:
1949, Czasopismo geograficzne, Tomy 20-22, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2017