biuletyn

 • drukowana lub elektroniczna publikacja dotycząca działalności jakiejś instytucji lub bieżących wydarzeń, z którymi wiąże się jej działalność
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • hiperonimy:  publikacja
  • codzienny, comiesięczny, cotygodniowy; elektroniczny, internetowy, prasowy; gminny, oficjalny, ogólnopolski, regionalny; branżowy, fachowy, firmowy, prestiżowy, specjalistyczny; studencki, szkolny, uczelniany; bezpłatny, darmowy; duży, kolorowy; niezależny; biuletyn ekonomiczny, giełdowy, skarbowy; lekarski, literacki, naukowy; parafialny; partyjny, związkowy
  • biuletyn giełdy; gminy, resortu finansów, kultury; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Towarzystwa Historycznego...; informacji publicznej, zamówień publicznych
  • biuletyn dla nauczycieli, dla pracowników, dla sprzedawców
  • biuletyn o mieście, o sytuacji demograficznej, społeczno-gospodarczej; o stanie zdrowia księcia, prezydenta
  • biuletyn i publikacja; biuletyny i czasopisma
  • autorzy, dziennikarz, redakcja, redaktor, wydawca; lektura; działalność biuletynu
  • wywiad dla biuletynu; dodatek, załącznik do biuletynu
  • współpraca z biuletynem
  • ogłoszenie, publikacja w biuletynie
  • czytać, zamówić, zaprenumerować; drukować, opublikować, przygotować, publikować, redagować, wydać/wydawać, wywieszać biuletyn
  • zajrzeć; odesłać/odsyłać do biuletynu
  • sięgnąć po biuletyn
  • cytować, drukować, przytaczać za biuletynem
  • czytać, przeczytać, znaleźć; drukować, napisać, pisać, publikować; informować, ogłosić/ogłaszać, podać, udostępniać, zamieścić/zamieszczać w biuletynie
 • Na przykład w Moskwie, jak twierdzi [...] redaktor branżowego biuletynu, niemal „każdy porządny programista pracuje [dziś] dla zachodniej firmy”.

  źródło: NKJP: G. Pascal Zachary: Geniusze ze Wschodu, The Wall Street Journal Europe nr 10 dodatek do Gazety Wyborczej, 1995-03-06

  Tekst dokument jest dostępny na stronie internetowej w biuletynie zamówień publicznych.

  źródło: NKJP: Wieści gminne, Nowiny Raciborskie, 2006-02-14

  Pilnie czytam biuletyn instytutu i jego publikacje książkowe.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.02.2003

  Wyniki konkursu „August” miały być jawne. Do dziś jednak nie zostały jeszcze ogłoszone w biuletynie ministerstwa.

  źródło: NKJP: Agnieszka Malatyńska - Stankiewicz: Na bałagan - doradca, Dziennik Polski, 1999-08-03

  Polska prawdopodobnie zostanie uznana przez ekspertów Komisji Europejskiej za kraj „wysokiego ryzyka” wystąpienia choroby szalonych krów (BSE) - napisał poniedziałkowy „Uniting Europe”, dodatek do biuletynu Agence Europe.

  źródło: NKJP: (PAP): Świat, 2001, prasa

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biuletyn
  biuletyny
  D. biuletynu
  biuletynów
  C. biuletynowi
  biuletynom
  B. biuletyn
  biuletyny
  N. biuletynem
  biuletynami
  Ms. biuletynie
  biuletynach
  W. biuletynie
  biuletyny

 • bez ograniczeń + biuletyn +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + biuletyn +
  (JAKI)
 • fr. bulletin

CHRONOLOGIZACJA:
SWil: biulletyn
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2011