grudzień

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

 • ostatni z dwunastu miesięcy, na które według kalendarza jest podzielony rok
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  kalendarz i miary czasu

 • hiperonimy:  miesiąc
  • tegoroczny; ciepły, mroźny; pamiętny, polski grudzień
  • Grudzień '70
  • (pierwsza, druga, ...) dekada, niedziela; (pierwsze, ostatnie) dni; (pierwszy, ostatni,...) tydzień, weekend; początek, koniec; połowa; wydarzenia grudnia
  • numer, list; dekret, uchwała, ustawa, umowa; cena; wydarzenia z grudnia
  • pensja, pieniądze, świadczenia, wynagrodzenia, wypłata, zasiłki; podatek, składka za grudzień
  • był, jest, minął, przyszedł grudzień
  • mamy grudzień
  • któryś grudnia któregoś roku; w grudniu, !?w miesiącu grudniu; przez cały grudzień; na przełomie grudnia i stycznia, do grudnia, od grudnia, na grudzień; w miesiącu grudniu
 • Cały grudzień zapowiada się dosyć mroźny [...].

  źródło: NKJP: (mab): Zimno, coraz zimniej, Dziennik Polski, 2002-12-11

  Bardzo zimne grudnie mieliśmy również w 2001 oraz w 1996 roku.

  źródło: NKJP: Dlaczego w grudniu była wiosna?, Dziennik Polski, 2003-12-12

  Przyszły święty urodził się pod koniec grudnia 1550 roku w Rostkowie w magnackiej rodzinie Kostków, herbu Prawdzic.

  źródło: NKJP: W.Hagedorny: Sanktuarium z przyszłością, Tygodnik Ciechanowski, 2007-05-03

  W nocy z dwunastego na trzynastego grudnia 1981 czterech ubeków czekało na północ pod drzwiami, a o północy przystąpili do akcji.

  źródło: NKJP: Piotr Topiński: Ekolog w Polsce Ludowej, prasa, 1983

  - Zarząd nie wypłacił nam pensji za grudzień, nie zapłaci także za styczeń. Przed Bożym Narodzeniem dostaliśmy po 100 złotych. Z czego mamy żyć?

  źródło: NKJP: (mik): To już koniec?, Echo Dnia, 2006-02-09

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. grudzień
  grudnie
  D. grudnia
  grudni
  grudniów
  C. grudniowi
  grudniom
  B. grudzień
  grudnie
  N. grudniem
  grudniami
  Ms. grudniu
  grudniach
  W. grudniu
  grudnie
 • płn. psł. *grudьńь 'okres, gdy ziemia jest zamarznięta, pokryta grudami'

 • Wyrażenie w miesiącu grudniu uznawane jest za niepoprawne.