mlekiem i miodem płynący

 • książk.  szczęśliwy i obfitujący we wszelkie dobra i bogactwa
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • kraj mlekiem i miodem płynący; kraina; Polska, Ukraina... mlekiem i miodem płynąca; Chiny, Niemcy... mlekiem i miodem płynące
 • Uważam, że wykorzystując odpowiednie instrumenty podatkowe, kredytowe, promocyjne możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była kiedyś: że Rzeczpospolita, ­ tak jak kiedyś była spichlerzem Europy, krajem mlekiem i miodem płynącym, ­ stanie się spichlerzem zdrowej żywności.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.12.1994

  Mówiono im, że tam, gdzie mieszkają, będzie kraina mlekiem i miodem płynąca; że będą mieć pracę; że zarobią na wykształcenie dzieci, które z dyplomem inżyniera wrócą w rodzinne strony, bo tu znajdą swoje miejsce na ziemi.

  źródło: NKJP: Zbiornik marzeń, Dziennik Polski, 2002-01-25

  Radośnie się robi na duszy, bo właściwie każdy kandydat obiecuje to samo, a więc - kogokolwiek wybierzemy - obudzimy się w Polsce mlekiem i miodem płynącej.

  źródło: NKJP: Ale to już było..., Dziennik Polski, 2002-10-23

  Przecież z taką ziemią na wszystko by mnie było stać. Ukraina, Herr Moczarski, to skarb. My zrobilibyśmy z Ukrainy ziemię mlekiem i miodem płynącą...

  źródło: NKJP: Kazimierz Moczarski: Rozmowy z katem, 1977

  Na początku, kiedy założony został Trading, była piękna mowa, że spółka będzie mlekiem i miodem płynąca. A tu koniec i po wszystkim.

  źródło: NKJP: /ZS/: Ani miodu, ani mleka: Echo Dnia, 2005-06-14

 • typ frazy: fraza przymiotnikowa

  odmienny: płynący

 • W Biblii: "ziemia opływająca w mleko i miód" - kraina, do której Bóg miał doprowadzić Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej

Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2011