ostry oddział

 • oddział szpitalny, w którym leczy się przypadki nagłych zachorowań na jakąś chorobę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  miejsca i instytucje związane z leczeniem

  • pacjent oddziału ostrego
 • W przyszłości planowane jest uruchomienie 90-łóżkowego pawilonu w Dąbrowie. To dobre rozwiązanie, ponieważ ostry oddział psychiatryczny do intensywnego leczenia będzie działał w Nowym Sączu, a dalsze leczenie będzie kontynuowane w Dąbrowie.

  źródło: NKJP: Robert Drobysz: Ostre łóżka, Gazeta Krakowska, 2004-09-10

  Kiedy przychodziłam do pracy na oddział ostry, chorzy czekali na mnie pod drzwiami, tak bardzo spragnieni byli malowania. Ich twórczość była żywa, pełna ekspresji.

  źródło: NKJP: Zapiski z trochę innej planety, Dziennik Polski, 2001-02-17

  Wszystkie oddziały mają być skumulowane w głównym budynku, by w obiekcie C zorganizować tzw. łóżka długoterminowe (50). Będą tu przenoszeni pacjenci z oddziałów ostrych.

  źródło: NKJP: Ewa Szczecińska, Wyleczyć szpital, Gazeta Wrocławska, 2003-05-19

  Oddziały ostre przeżyły grudzień tylko dzięki zagranicznym darom. Nie płacą za światło, gaz i telefony.

  źródło: NKJP: Mariusz Szczygieł: Jedyny ratunek w Wiktorii, Gazeta Wyborcza, 1992-02-25

  Wówczas może dojść do kumulacji wydatków dyżurowych i może być zagrożony kontrakt z kasą chorych. Jednak dziewięćdziesiąt kilka procent szpitali to szpitale wielooddziałowe, w których są zarówno oddziały ostre, jak i oddziały zabiegowe, oddziały internistyczne dla przewlekle chorych.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.11.1999

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: ostry, oddział
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018