identyczny

 • taki sam jak obiekt, o którym mowa, lub rzeczy tego samego rodzaju
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • identyczny błąd, cel, efekt, gest, kolor, pogląd, pomysł, rozmiar, sposób, wniosek, wynik; identyczna definicja, forma, funkcja, kara, nazwa, ocena, poza, propozycja, sytuacja, wartość; identyczne brzmienie, nazwisko, prawo, pytanie, stanowisko, zdanie; identyczne buty, domki, myśli, objawy, przesłanki, towary, treści, zestawy
  • identyczny z DNA, z działaniem, z oryginałem, z poprawką, z projektem, z treścią czegoś, z wnioskiem, z wynikiem, zapisem
  • genetycznie, niekoniecznie, pozornie, praktycznie identyczny
  • całkowicie, dokładnie, dosłownie, zupełnie identyczny
 • Wszystkiego musiała dopilnować, nawet tego, aby wychodząc z domu, Generał włożył dwa identyczne buty, a nie jeden brązowy, a drugi czarny...

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Anders, 2008

  Bywa, że szczątek organiczny jest chemicznie identyczny z otaczającą go skałą, a różni się od niej jedynie odmienną strukturą (rozmieszczeniem kryształów).

  źródło: NKJP: Jerzy Dzik: Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii, 1992

  W wielu krajach (w tym także w Polsce) kobieta, która popełniła identyczny !?jak mężczyzna czyn, dostaje z reguły niższy wyrok.

  źródło: NKJP: Andrzej Siemaszko: Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych, 1993

  [...] ponad rok temu ówczesny minister skarbu Emil Wąsacz przygotował niemal identyczny co senator Smoktunowicz projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  źródło: NKJP: Wystarczy kilka zmian, Dziennik Polski, 2002-03-23

  Spróbuj w ciągu pięciu minut znaleźć jak najwięcej sposobów podziału kwadratu na cztery identyczne co do kształtu i powierzchni części.

  źródło: NKJP: Krzysztof J. Szmidt: Elementarz twórczego życia czyli O sposobach twórczego myślenia i działania, 1994

  Najstarszymi uczestnikami festiwalu byli 68-letni księża-bliźniacy Antoni i Bronisław Domino. [...] Są nie tylko identyczni pod względem wyglądu, ale też w tym samym czasie zapadli na te same choroby i przeszli identyczne operacje.

  źródło: NKJP: Magdalena Grochowalska: Wielki piknik bliźniąt, Express Ilustrowany, 2003-08-11

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. identyczny
  identyczny
  identyczny
  identyczne
  identyczna
  D. identycznego
  identycznego
  identycznego
  identycznego
  identycznej
  C. identycznemu
  identycznemu
  identycznemu
  identycznemu
  identycznej
  B. identycznego
  identycznego
  identyczny
  identyczne
  identyczną
  N. identycznym
  identycznym
  identycznym
  identycznym
  identyczną
  Ms. identycznym
  identycznym
  identycznym
  identycznym
  identycznej
  W. identyczny
  identyczny
  identyczny
  identyczne
  identyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. identyczni
  identyczni
  identyczne
  identyczne
  D. identycznych
  identycznych
  identycznych
  identycznych
  C. identycznym
  identycznym
  identycznym
  identycznym
  B. identycznych
  identycznych
  identycznych
  identyczne
  N. identycznymi
  identycznymi
  identycznymi
  identycznymi
  Ms. identycznych
  identycznych
  identycznych
  identycznych
  W. identyczni
  identyczni
  identyczne
  identyczne
 • bez ograniczeń + identyczny +
  (z KIM/CZYM) + (pod jakimś względem|pod względem CZEGO)
  szyk: neutralny
  bez ograniczeń + identyczny +
  (co/jak KTO/CO) + (pod jakimś względem|pod względem CZEGO)
  szyk: neutralny
  bez ograniczeń + identyczny +
  (co do CZEGO)
  szyk: neutralny
 • internac.

  ang. identic(al)

  fr. identique

  niem. identisch

  z łac. śred. identicus 'taki sam'

 • Uznawane za niepoprawne: identyczny jak ktoś/coś

CHRONOLOGIZACJA:
1831, Rozmaitości naukowe, Wydanie 3, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017