w toku

 • podczas trwania
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

  • w toku dochodzenia, dyskusji, posiedzenia, jakiegoś postępowania, procesu
 • Prezentowana w toku całego postępowania postawa oskarżonego nie może rzutować na obiektywizm i swobodę orzekania przez Sąd Okręgowy w Warszawie [...].

  źródło: NKJP: POSTANOWIENIE Z DNIA 25 LUTEGO 2004 R., II KO 3/04, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna, 2004-02-25

  Taki dialog zakłada, że jego uczestnicy są gotowi do modyfikacji swoich pierwotnych przekonań, w miarę jak w toku dyskusji poznają nowe fakty i argumenty.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności. 2002

  Z samym Leonem Kruczkowskim ani wtedy, ani też później, w toku licznych z nim spotkań, nigdy bliższego kontaktu nie nawiązałem.

  źródło: NKJP: Ryszard Matuszewski: Alfabet : wybór z pamięci 90-latka, 2004

  Zaleski podkreślał, że rząd polski zmierzał w toku rokowań z Niemcami do uzyskania zrzeczenia się pretensji materialnych obywateli niemieckich.

  źródło: NKJP: Michowicz Waldemar: Historia dyplomacji polskiej, 1995

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm

 • bez ograniczeń + w toku +
  CZEGO
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2013