wpleść

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. w utwór

 • 2.

  przerwać jednorodny ciąg innymi elementami
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  przepleść
  przetkać
  hiperonimy:  przerwać
  • wpleść w coś elementy czegoś, jakąś historię, wątek jakiś
  • wpleść coś do artykułu, do scenariusza, do tekstu, do ustawy, do wiersza
  • wpleść coś w akcję (filmu), w fabułę, w jakąś historię, w tekst, w utwór
 • Muzyka nie zna granic. Nawet jeśli ktoś wplecie w swój utwór śpiew ptaszków zamieszkujących jego ojczyznę - nikt się tego nie domyśli, o ile autor nie zdradzi programowego zamysłu.

  źródło: NKJP: Tadeusz Skutnik: Ponad granicami, Dziennik Bałtycki, 2004-08-02

  Autorka wplotła do swego tekstu parę cytatów z przywołanego już Szekspira.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Jurasz: Gorączka sobotniej nocy, Gazeta Krakowska, 2006-02-13

  W obraz wojny wpleciona jest historia pięknej i trudnej miłości Martina i Grety.

  źródło: NKJP: TR: Wieczór poetów, Gazeta Poznańska, 2003-05-23

  Tym razem główny temat kinowych rozważań o przyszłości, czyli los człowieka w okowach technologii, został przez Spielberga wpleciony w historię policyjno-pościgową.

  źródło: NKJP: (TS): Policja przyszłości i współczesny anioł, Express Ilustrowany, 2002-09-19

  Wplecenie wątku romansowego było słabością dramatu z punktu widzenia spójności przedstawienia problematyki moralno-patriotycznej, ale takiego właśnie ustępstwa wymagały zasady francuskiego teatru.

  źródło: NKJP: Alina Kowalczykowa: Dramat i teatr romantyczny, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wplotę
  wpleciemy
  2 os. wpleciesz
  wpleciecie
  3 os. wplecie
  wplotą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wplotłem
  +(e)m wplótł
  wplotłam
  +(e)m wplotła
  wplotłom
  +(e)m wplotło
  wpletliśmy
  +(e)śmy wpletli
  wplotłyśmy
  +(e)śmy wplotły
  2 os. wplotłeś
  +(e)ś wplótł
  wplotłaś
  +(e)ś wplotła
  wplotłoś
  +(e)ś wplotło
  wpletliście
  +(e)ście wpletli
  wplotłyście
  +(e)ście wplotły
  3 os. wplótł
  wplotła
  wplotło
  wpletli
  wplotły

  bezosobnik: wpleciono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wplećmy
  2 os. wpleć
  wplećcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wplótłbym
  bym wplótł
  wplotłabym
  bym wplotła
  wplotłobym
  bym wplotło
  wpletlibyśmy
  byśmy wpletli
  wplotłybyśmy
  byśmy wplotły
  2 os. wplótłbyś
  byś wplótł
  wplotłabyś
  byś wplotła
  wplotłobyś
  byś wplotło
  wpletlibyście
  byście wpletli
  wplotłybyście
  byście wplotły
  3 os. wplótłby
  by wplótł
  wplotłaby
  by wplotła
  wplotłoby
  by wplotło
  wpletliby
  by wpletli
  wplotłyby
  by wplotły

  bezosobnik: wpleciono by

  bezokolicznik: wpleść

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wplótłszy

  gerundium: wplecenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wpleciony

  odpowiednik aspektowy: wplatać

  Inne uwagi

  Zwykle imb

 • bez ograniczeń + wpleść +
  CO + GDZIE
 • Zob. pleść