Apokalipsa

 • rel.  ostatnia księga Nowego Testamentu autorstwa św. Jana zawierająca przepowiednię końca świata
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • Apokalipsa Janowa
  • Apokalipsa św. Jana
  • Listy i Apokalipsa
  • Księga, fragment, rozdział; słowa, tekst, treść; autor; przepowiednie Apokalipsy
  • Chrystus z Apokalipsy
  • czytać; zapowiedziany / zapowiadany w Apokalipsie
 • W Apokalipsie św. Jana czytamy kilkakrotnie o ukazywaniu się Maryi w czasach ostatecznych. To do Niej odnoszą się słowa: „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

  źródło: NKJP: Czesław Ryszka: Fatima - wielki znak z nieba, prasa, 1998

  W kazaniu ksiądz Prymas nawiązał do czytanego w dzień Wszystkich Świętych fragmentu Apokalipsy ukazującego wizję Nieba.

  źródło: NKJP: Grzegorz Polak; Marian Maciejewski, Stanisław Mancewicz, Krak Młynarski: Dzień Wszystkich Świętych, Gazeta Wyborcza, 1992-11-02,

  W całej różnorodności klimatów i kolorytu, a przede wszystkim biblijnych treści, nawet bez głębszej znajomości Biblii, trudno przejść nie poruszonym wobec obrazów przepowiedni Apokalipsy czy modlącego się Hioba.

  źródło: NKJP: (ASZ): Rekord frekwencji, Dziennik Polski - Podhale, 2000-11-18

  Pod względem swej poetyckiej siły i przyszłego znaczenia w apokaliptycznej tradycji, Księga Daniela ustępuje jednak Objawieniu Świętego Jana, zwanemu też Księgą Apokalipsy. Apocalypsis Sancti Johannis, pochodząca z lat 90-96 n.e., jest ostatnią księgą Nowego Testamentu [...]

  źródło: NKJP: Krzysztof Szymborski: Koniec końców, Gazeta Wyborcza - Magazyn, 1998-07-03

  Wygłoszona podczas audiencji katecheza dotyczyła perspektywy ostatecznej interwencji Boga w historię ludzkości na podstawie Apokalipsy św. Jana (Ap 19, 1-2). Kończyły ją słowa: „Niech naszej modlitwie towarzyszy świadome oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa”

  źródło: NKJP: Pozdrówcie Podhale!, Dziennik Polski -- Świat , 2003-12-11

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Apokalipsa
  Apokalipsy
  D. Apokalipsy
  Apokalips
  C. Apokalipsie
  Apokalipsom
  B. Apokalipsę
  Apokalipsy
  N. Apokalipsą
  Apokalipsami
  Ms. Apokalipsie
  Apokalipsach
  W. Apokalipso
  Apokalipsy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • łac. kośc. apocalypsis

  z gr. apokálypsis 'odsłonięcie, objawienie'

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI: Apokalipsa, Apokalipsis
SWil: Apokalipsa, Apokalipsys
SJPWar
SJPDor
SJPSz
ISJP
PSWP: apokalipsa
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2011