ekumenizm

 • rel.  nurt w chrześcijaństwie, który propaguje porozumienie między różnymi wyznaniami i dąży do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan
 • Ms. lp wymawiany: [ekumeniźmie] lub [ekumenizmie].

 • [ekumenism] lub [ekumenizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • chrześcijański; praktyczny; prawdziwy ekumenizm
  • ekumenizm męczenników
  • droga; duch; dziedzina, idea; kwestia, sprawa, temat; pojęcie; problemy; zasady; przykład ekumenizmu
  • dotyczący ekumenizmu
  • poświęcony ekumenizmowi
  • na rzecz ekumenizmu
 • Jan Paweł II przypomniał, że za wiarę ginęli również męczennicy innych wyznań. - Ich męczeństwo jest wezwaniem do porozumienia i jedności. Jest to ekumenizm męczenników i wyznawców wiary, który pokazuje chrześcijanom XXI wieku drogę jedności.

  źródło: NKJP: (KAI): Pojednanie w cierpieniu, Dziennik Polski - Świat, 2001-06-28

  Wśród uczestników forum są katolicy, greko-katolicy i prawosławni. Według słów organizatorów, spotkanie ma być przepełnione duchem ekumenizmu.

  źródło: NKJP: (MPA): Modlitwa przez śpiew i taniec, Dziennik Polski -- Oświęcim, 2003-07-23

  Idea ekumenizmu zrodziła się sto lat temu w kręgach protestanckich. Kościół katolicki włączył się w ten ruch - począwszy od II Soboru Watykańskiego. Zwolennikiem ekumenizmu był papież Jan XXIII i jest nim Jan Paweł II.

  źródło: NKJP: Święto pojednania, Dziennik Polski -- Kraków, 1999-01-14

  Dzisiaj, kiedy Watykan i Kościół katolicki nie nazywa już wyznawców innych religii chrześcijańskich heretykami, lecz „braćmi odłączonymi”, kiedy nie potępia ich, ale przeciwnie - szuka dróg współdziałania i zbliżenia, lansując ideę ekumenizmu, zadania i atmosfera Gregorianum bardzo się zmieniły.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  [...] duch chrześcijańskiego ekumenizmu powinien się wyrażać nie tylko w dążeniu do przezwyciężenia różnic doktrynalnych, ale także - co w aspekcie praktycznym dla jedności Europy o wiele ważniejsze - w zajmowaniu wspólnego stanowiska i wypowiadaniu się jednym głosem w sprawach dotyczących etycznych wartości i norm moralnych.

  źródło: NKJP: Jedność kościołów, jedność Europy, Dziennik Polski -- Magazyn, 2003-05-30

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ekumenizm
  ekumenizmy
  D. ekumenizmu
  ekumenizmów
  C. ekumenizmowi
  ekumenizmom
  B. ekumenizm
  ekumenizmy
  N. ekumenizmem
  ekumenizmami
  Ms. ekumenizmie
  ekumenizmach
  W. ekumenizmie
  ekumenizmy
 • ang. ecumenism

  fr. oecuménisme

  niem. Ökumenismus

  z gr. oikouménē '(świat) zamieszkany'

  Pochodny od  ekumeniczny 

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2013