cofnąć

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. zgodę

 • 2.

  ogłosić, że coś, co zostało wcześniej ustalone lub powiedziane, jest nieważne
 • [cofnąć]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

  • cofnąć decyzję, dotację, koncesję, rekomendację, uprawnienia, wniosek, zezwolenie, zgodę
 • Na pewno cofniesz te słowa, kiedy wysłuchasz mnie do końca [...].

  źródło: NKJP: Stanisław Lem: Bajki robotów, 1964

  [...] darczyńca może cofnąć darowiznę w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego.

  źródło: NKJP: R. Nadaj: Darczyńca pogroził palcem... ,Tygodnik Ciechanowski, 2006-02-09

  Gen. Komorowski uznał jednak, iż na cofnięcie wydanego rozkazu było już za późno.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie1939-1345 : organizacja, personalia, polityka, 1993

  Albańczycy z Kosowa stracili cierpliwość i wiarę w sens cywilnego oporu bez przemocy, więc cofnąwszy zaufanie swemu prezydentowi Rugovie, udzielili poparcia partyzantom UCK [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Jedlicki: Zachodowi wciąż brakuje pomysłu na przyszłość Serbii i Kosowa - poza nalotami, Gazeta Wyborcza, 1999-04-29

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. cofnę
  cofniemy
  2 os. cofniesz
  cofniecie
  3 os. cofnie
  cofną

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. cofnąłem
  +(e)m cofnął
  cofnęłam
  +(e)m cofnęła
  cofnęłom
  +(e)m cofnęło
  cofnęliśmy
  +(e)śmy cofnęli
  cofnęłyśmy
  +(e)śmy cofnęły
  2 os. cofnąłeś
  +(e)ś cofnął
  cofnęłaś
  +(e)ś cofnęła
  cofnęłoś
  +(e)ś cofnęło
  cofnęliście
  +(e)ście cofnęli
  cofnęłyście
  +(e)ście cofnęły
  3 os. cofnął
  cofnęła
  cofnęło
  cofnęli
  cofnęły

  bezosobnik: cofnięto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. cofnijmy
  2 os. cofnij
  cofnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. cofnąłbym
  bym cofnął
  cofnęłabym
  bym cofnęła
  cofnęłobym
  bym cofnęło
  cofnęlibyśmy
  byśmy cofnęli
  cofnęłybyśmy
  byśmy cofnęły
  2 os. cofnąłbyś
  byś cofnął
  cofnęłabyś
  byś cofnęła
  cofnęłobyś
  byś cofnęło
  cofnęlibyście
  byście cofnęli
  cofnęłybyście
  byście cofnęły
  3 os. cofnąłby
  by cofnął
  cofnęłaby
  by cofnęła
  cofnęłoby
  by cofnęło
  cofnęliby
  by cofnęli
  cofnęłyby
  by cofnęły

  bezosobnik: cofnięto by

  bezokolicznik: cofnąć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: cofnąwszy

  gerundium: cofnięcie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: cofnięty

  odpowiednik aspektowy: cofać

 • bez ograniczeń + cofnąć +
  CO
 • Zob. cofać