upływać

 • trwając, zmierzać do swego końca
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

 • synonimy:  mijać
  ubiegać
  • czas, dzień, rok; kadencja; termin czegoś, okres (gwarancji), ważność czegoś, życie; dzień za dniem upływa; upływają minuty, tygodnie, miesiące
  • upływać od jakiegoś momentu
  • upływać pod koniec czegoś; za tydzień
  • upływać pod hasłem, pod znakiem czegoś; z jakimś dniem, z końcem czegoś
  • nieubłaganie, przyjemnie, szybko upływa
  • upływać i dłużyć się
 • Kandydaci na ławników powinni zgłaszać się do rad gmin. Termin upływa 31 lipca.

  źródło: NKJP: (STRZ): Oferta dla ławników, Dziennik Polski, 2003-05-13

  Jestem wewnętrznie pogodzony z nieubłaganie upływającym czasem. W życiu jest czas dzieciństwa, czas kreacji, prokreacji i kontemplacji.

  źródło: NKJP: Sz: Jestem z lasu, prasa, 1998

  Pod koniec lutego upływa kadencja obecnej ekipy rządzącej.

  źródło: NKJP: (zab): Burmistrz na prezesa?, Dziennik Polski, 2003-12-31

  Dnie upływały wszystkim na ciężkiej harówce. Spieszono się, by zdążyć ze zbiorami przed nadchodzącą zimą.

  źródło: NKJP: Deportacja, Dziennik Polski, 2003-02-15

  Każdy dzień upływał na modlitwie i dyskusjach w różnych językach.

  źródło: NKJP: (WOJ): Z modlitwą w milenijny rok, Dziennik Polski, 2000-01-06

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. upływam
  upływamy
  2 os. upływasz
  upływacie
  3 os. upływa
  upływają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. upływałem
  +(e)m upływał
  upływałam
  +(e)m upływała
  upływałom
  +(e)m upływało
  upływaliśmy
  +(e)śmy upływali
  upływałyśmy
  +(e)śmy upływały
  2 os. upływałeś
  +(e)ś upływał
  upływałaś
  +(e)ś upływała
  upływałoś
  +(e)ś upływało
  upływaliście
  +(e)ście upływali
  upływałyście
  +(e)ście upływały
  3 os. upływał
  upływała
  upływało
  upływali
  upływały

  bezosobnik: upływano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę upływał
  będę upływać
  będę upływała
  będę upływać
  będę upływało
  będę upływać
  będziemy upływali
  będziemy upływać
  będziemy upływały
  będziemy upływać
  2 os. będziesz upływał
  będziesz upływać
  będziesz upływała
  będziesz upływać
  będziesz upływało
  będziesz upływać
  będziecie upływali
  będziecie upływać
  będziecie upływały
  będziecie upływać
  3 os. będzie upływał
  będzie upływać
  będzie upływała
  będzie upływać
  będzie upływało
  będzie upływać
  będą upływali
  będą upływać
  będą upływały
  będą upływać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. upływajmy
  2 os. upływaj
  upływajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. upływałbym
  bym upływał
  upływałabym
  bym upływała
  upływałobym
  bym upływało
  upływalibyśmy
  byśmy upływali
  upływałybyśmy
  byśmy upływały
  2 os. upływałbyś
  byś upływał
  upływałabyś
  byś upływała
  upływałobyś
  byś upływało
  upływalibyście
  byście upływali
  upływałybyście
  byście upływały
  3 os. upływałby
  by upływał
  upływałaby
  by upływała
  upływałoby
  by upływało
  upływaliby
  by upływali
  upływałyby
  by upływały

  bezosobnik: upływano by

  bezokolicznik: upływać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: upływając

  gerundium: upływanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: upływający

  odpowiednik aspektowy: upłynąć

 • Rz nieżywotny + upływać +
  (na CZYM) + (KOMU)
  Rz nieżywotny + upływać +
  KIEDY
 • Zob. pływać

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2014