tymczasowy

 • istniejący lub spełniający swą funkcję tylko przez określony okres do czasu powstania czegoś, co będzie na stałe
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • synonimy:  doraźny
  przejściowy
  sprzeczne:  stały
  • tymczasowy kierownik, prezes; rząd, zarząd; dokument tożsamości, regulamin; statut; środek ochronny; obiekt; okres; pracownik tymczasowy; tymczasowa konstytucja; organizacja (ruchu drogowego); siedziba; praca tymczasowa; tymczasowe rozwiązanie, stosowanie, uregulowanie; zajęcie; zaświadczenie; zarządzenie, zezwolenie; tymczasowe przepisy, regulacje
 • 75-letni most Podgórski rozebrano w dwóch etapach. Na podporach pozostałych po rozebranym, zbudowano nowy, choć tymczasowy i prowizoryczny most drewniany.

  źródło: NKJP: Lampy na moście, Dziennik Polski, 2004-02-21

  Z jezdni wystają studzienki, bo nie położono jeszcze ostatniej warstwy asfaltu. - To celowe działanie. Na nowej jezdni zostanie wymalowane na żółto tymczasowe oznakowanie. Gdybyśmy je wykonali na gotowej jezdni, to byłby problem z jego usunięciem.

  źródło: NKJP: Jarosław Skrzydło: Łódzką po nowemu, Echo Dnia, 2007-05-05

  Rząd Tymczasowy, a później Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i ich urzędy, nie potrafiły na czas zorganizować akcji osiedleńczej.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kalicki: Obrotowe przedmurze, Gazeta Wyborcza, 1994-06-29

  Było to przyjęte jako regulacja tymczasowa na czas przekształcania czy właściwie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, czas tworzenia się III Rzeczypospolitej. Od roku 1993 przepisy wprowadzające tylko wymóg posiadania paszportu są przepisami znajdującymi się już na trwałe w polskim prawie wyborczym.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 11.04.2001

  Szkoła załatwiała kursantom również fikcyjne tymczasowe zameldowanie w miejscowościach leżących poza naszym regionem. Umożliwiało to kandydatom na kierowców składanie egzaminu w Elblągu, Olsztynie czy Toruniu.

  źródło: NKJP: Przesłuchano już ok. 80 osób. „Lewe” prawa jazdy, Tygodnik Ciechanowski, 2002-03-03

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. tymczasowy
  tymczasowy
  tymczasowy
  tymczasowe
  tymczasowa
  D. tymczasowego
  tymczasowego
  tymczasowego
  tymczasowego
  tymczasowej
  C. tymczasowemu
  tymczasowemu
  tymczasowemu
  tymczasowemu
  tymczasowej
  B. tymczasowego
  tymczasowego
  tymczasowy
  tymczasowe
  tymczasową
  N. tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasową
  Ms. tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowej
  W. tymczasowy
  tymczasowy
  tymczasowy
  tymczasowe
  tymczasowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. tymczasowi
  tymczasowi
  tymczasowe
  tymczasowe
  D. tymczasowych
  tymczasowych
  tymczasowych
  tymczasowych
  C. tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowym
  tymczasowym
  B. tymczasowych
  tymczasowych
  tymczasowych
  tymczasowe
  N. tymczasowymi
  tymczasowymi
  tymczasowymi
  tymczasowymi
  Ms. tymczasowych
  tymczasowych
  tymczasowych
  tymczasowych
  W. tymczasowi
  tymczasowi
  tymczasowe
  tymczasowe

 • Od: tymczasem, a to z wyrażenia ten czas, zob. ten, czas.

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2014