męczeństwo

 • znoszenie cierpień, tortur i prześladowań, a także śmierć z powodu wyznawanej wiary lub jakichś wartości wyższych
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • narodowe; polskie, żydowskie; niewinne męczeństwo
  • męczeństwo Chrystusa, Jezusa; biskupa, księdza; św. Sebastiana, Stanisława, Wojciecha...; bohaterów, chrześcijan, ludzi, mieszkańców, ofiar hitleryzmu, Polaków, Żydów; narodu polskiego
  • męczeństwo za wiarę
  • męczeństwo i bohaterstwo, męczeństwo i cierpienie, męczeństwo i ofiara, męczeństwo i śmierć, męczeństwo i zagłada
  • aureola; droga; historia; ideał; kult; miejsce; muzeum, pomnik; pamięć, upamiętnienie; opis, sceny; pamiątki, świadectwo; palma; symbol, znak; świadek; pragnienie męczeństwa
  • przedstawiający, symbolizujący, upamiętniający męczeństwo
  • uświęcony męczeństwem
  • mówić, opowiadać o męczeństwie
 • Człowiek czuje się przerażony i zagubiony, gdy patrzy na te wszystkie miejsca, gdzie kiedyś siedzieli więźniowie; [...] Już sama tylko świadomość tego męczeństwa, przypominającego męczeństwo Chrystusa, który cierpiał na krzyżu i który został w okrutny sposób zamordowany, działa na wyobraźnię.

  źródło: NKJP: Z papieżem na drodze krzyżowej, Dziennik Polski - Kraj, 2003-04-18

  Moim głównym celem podczas robienia zdjęć na planie „Quo vadis” było pokazanie scen męczeństwa chrześcijan, zwłaszcza ukrzyżowania.

  źródło: NKJP: Anatomia męczeństwa, Dziennik Polski - Proszowice, 2002-02-16

  Dla trzech polskich pokoleń Katyń stał się symbolem męczeństwa Polaków na Wschodzie ­ symbolem tym bardziej tragicznym, że przez blisko pół wieku na wszelkie sposoby starano się pomijać go milczeniem [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 07.06.1995

  Okres prześladowań przyczynił się do wykrystalizowania się ideału męczeństwa jako najdoskonalszej formy naśladowania Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania.

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  XX wiek był stuleciem męczenników. [...] Sam w młodości byłem świadkiem męczeństwa za wiarę. Nie możemy zapominać o tych ludziach, bo oni pokazali, że miłość jest silniejsza od śmierci - mówił Ojciec Święty.

  źródło: NKJP: (KAI): Pojednanie w cierpieniu, Dziennik Polski - Świat, 2001-06-28

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. męczeństwo
  męczeństwa
  D. męczeństwa
  męczeństw
  C. męczeństwu
  męczeństwom
  B. męczeństwo
  męczeństwa
  N. męczeństwem
  męczeństwami
  Ms. męczeństwie
  męczeństwach
  W. męczeństwo
  męczeństwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. męczyć

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2014