dyplomatyka

 • hist.  nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem dokumentów, zwłaszcza średniowiecznych
 • [dyplomatyka] lub pot. [dyplomatyka]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • dyplomatyka i archiwistyka; numizmatyka i dyplomatyka
  • dyplomatyka bada coś, zajmuje się czymś
  • zajmować się dyplomatyką
 • Początkowo badania nad pieczęciami traktowano jako element dyplomatyki oraz wykorzystywano w praktyce sądowej i kancelaryjnej.

  źródło: Internet

  Stricte filozoficznych przedmiotów nie było, ale nadal utrzymano lekcje religii. [...] Do przedmiotów nadobowiązkowych należały: historia filozofii, estetyka [...] geografia fizyczna, dyplomatyka, heraldyka, numizmatyka, pedagogika.

  źródło: NKJP: Wit Jaworski: Z dziejów filozofii w Polsce. 1804-1817, 1997

  Prace te były w większości bardzo dobre, a tematy ujęte ciekawie w formy dialogów [...], dokumentów wykonanych zgodnie z zasadami dyplomatyki średniowiecznej, listów czy poematów wychwalających zasługi Kazimierza Wielkiego.

  źródło: NKJP: Największy po Chrobrym, Dziennik Polski, 2003-04-16

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dyplomatyka
  dyplomatyki
  D. dyplomatyki
  dyplomatyk
  C. dyplomatyce
  dyplomatykom
  B. dyplomatykę
  dyplomatyki
  N. dyplomatyką
  dyplomatykami
  Ms. dyplomatyce
  dyplomatykach
  W. dyplomatyko
  dyplomatyki

 • ang. diplomatics

  fr. diplomatique

  niem. Diplomatik

  Od: łac. diplōma 'dokument nadający tytuł, uprawnienia'

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2011