ktoś zamiótł pod dywan coś

 • ktoś ukrył lub zatuszował kłopotliwą lub wstydliwą sprawę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

  • ktoś zamiótł pod dywan problem, sprawę
 • [...] wielokrotnie pan na ten temat mówił, ale nigdy nie usłyszeliśmy konkretnej odpowiedzi. Teraz jest szansa! No, chyba, że chce pan temat podatkowy zamieść pod dywan...

  źródło: NKJP: Piotr Legutko: Sztuka debaty czyli jak się nie dać, 2009

  Co piąty uczeń podziela opinię, że nauczyciele nie reagują na przemoc, ponieważ o niej nie wiedzą. W przytoczonych wypadkach z Głowna, Lidzbarka i Mieczysławowa uderzająca jest natomiast próba bagatelizowania wypadków, a także próba zamiecenia problemu pod dywan przez kadrę nauczycielską.

  źródło: NKJP: Ewa Winnicka: Wojna szkolna, Polityka, 2006-06-03

  Gorzej, że problem, który ujawniło insurekcyjne wieszanie [...] został odsunięty, wyparty z pamięci, jak to się teraz mówi, zamieciony pod dywan.

  źródło: NKJP: Jarosław Marek Rymkiewicz: Rozmowy polskie w latach 1995-2008, 2009

  [...] według różnych źródeł nawet do trzech milionów krasnoarmiejców mogło wpaść lub też dobrowolnie oddać się do niemieckiej niewoli, między innymi po to, aby zamienić mundur i walczyć dalej – tym razem przeciwko Armii Czerwonej. W historiografii radzieckiej wątek ten starannie przemilczano. Wszystkiego jednak pod dywan zamieść się nie udało.

  źródło: NKJP: Sebastian Chosiński: East Side Story: Swoi wśród obcych, obcy wśród swoich, Esensja, 2008-05

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, pch; odmienny: zamieść

  odpowiednik aspektowy: ktoś zamiata pod dywan coś

Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2013