ktoś zaliczył w koszty coś

ktoś wrzucił w koszty coś

 • ktoś odliczył od przychodu działalności gospodarczej wydatki poniesione w celu uzyskania tego przychodu, aby w ten sposób zmniejszyć dochód, a tym samym zapłacić mniejszy podatek dochodowy
  • ktoś wrzucił w koszty coś
  • ktoś zaliczył w ciężar kosztów coś
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • ktoś zaliczył coś w koszty uzyskania przychodu; działalności gospodarczej, firmy, spółki
 • Bony [...] są zwolnione z podatku od towarów i usług oraz z podatku dochodowego, nawet do kwoty 2280 zł. Całość kwoty przeznaczonej na bony można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

  źródło: NKJP: mr: Nowy sposób na motywowanie pracowników, Dziennik Internautów, 2008-12-18

  Tylko nieznaczna część należności zostanie uznana za wątpliwe lub nieściągalne i zaliczona w koszty działalności. Większa ich część wpłynie do podmiotu gospodarczego w postaci odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

  źródło: NKJP: Marceli Jacher: Gwarancje ubezpieczeniowe na tle innych ubezpieczeń finansowych, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2004-11-09

  Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że wydatki poniesione przez spółki na opłacenie składek ubezpieczenia OC członków zarządu i innych osób objętych tym ubezpieczeniem nie mają na celu osiągnięcia przychodów przez spółki, nie można więc ich zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych.

  źródło: NKJP: Ciekawe praktyki urzędów skarbowych, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2008-08-12

  Na początku grudnia, kiedy wspólny bal był już pewny, prezes przywiózł nam z Francji suknie, to znaczy Beacie, Wandzie, mnie i sekretarce. Nie oszukujmy się, nie wybierał ich w czołowych domach mody i nie płacił z własnej kieszeni. Wrzucił w koszty firmy, podobnie jak cały bal, więc trudno to nazwać wielką hojnością.

  źródło: NKJP: Irena Matuszkiewicz: Czarna wdowa atakuje, 2009

  Taktyczni bankruci biorą więc kredyt, sporządzają majątkową umowę małżeńską, rozwodzą się. Mają dwa lata na to, aby zgłosić wniosek o upadłość. W tym czasie mogą wrzucić w koszty działalności firmy np. budowę domu (oficjalnie: na siedzibę firmy) i jego wyposażenie, samochody, a nawet wyjazdy do ciepłych krajów (na rozmowy z kontrahentami).

  źródło: NKJP: Wojciech Markiewicz: Szelmostwa Władysława C., Polityka, 2000-08-26

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, pch; odmienny: zaliczyć

  odpowiednik aspektowy: ktoś zalicza w koszty coś

 • bez ograniczeń + ktoś zaliczył w koszty coś +
  (CZEGO)
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2014