cd.

 • ciąg dalszy

 • Używane na końcu jakiejś części tekstu jako zapowiedź, że będą następne jego części; lub na początku jakiejś części tekstu jako sygnał, że są części wcześniejsze.
  Potocznie wymawiane: cede.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  kolejność

 • Faktycznie, na początku protokołu przesłuchań policjant utajnił dane świadka, lecz na następnej stronie napisał: cd. protokołu przesłuchania świadka - i tu jego imię i nazwisko.

  źródło: NKJP: PAP: Kłopoty z incognito, Dziennik Polski - Kraj, 1998-04-08

  Na drugim roku obowiązkowe były: metafizyka, filozofia praktyczna, cd. nauki języka greckiego, historia i religia, fizyka eksperymentalna.

  źródło: NKJP: Wit Jaworski: Z dziejów filozofii w Polsce. 1804 - 1817, 1997

  Przeczytajmy uważnie: „Bóg, który jest miłością, sądzi przez miłość. [cd. cytatu]”.

  źródło: NKJP: Jan Andrzej Kłoczowski: „Dobro jest większe od wszystkiego, co w świecie jest złem”, 1994

  Oprócz krwiodawców na uroczystość przybyli zaproszeni goście: cd. na str. 10.

  źródło: NKJP: Zygmunt Baran: Honorowi dawcy krwi, prasa, 1999

CHRONOLOGIZACJA:
ISJP
PSWP
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2014