obliczeniowy

 • związany z obliczeniem - operacją matematyczną pozwalającą określić wielkość lub wymiar czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • synonimy:  rachunkowy
  • ośrodek, zespół; arkusz; błąd; okres, rok; program, system obliczeniowy; maszyna; technika; moc obliczeniowa; centrum obliczeniowe; godziny, jednostki; metody, procedury; możliwości obliczeniowe
  • pomiarowy i obliczeniowy
 • [...] nad kantorkiem migała taśma z informacjami m.in. że przez tę tamę przepływa rocznie 35 tys. 102 łososie. Wczoraj np. - naliczono ich 484... Zaimponowała mi ta precyzja obliczeniowa.

  źródło: NKJP: ... kwestia amerykańska, Dziennik Polski, 2000-07-29

  Coraz więcej banków, firm brokerskich i towarzystw ubezpieczeniowych na Zachodzie zatrudnia fizyków. Powód: wiele metod obliczeniowych i sposobów opisu zjawisk fizycznych sprawdza się znakomicie w świecie ekonomii.

  źródło: NKJP: Janusz Hołyst: Być fizykiem może być biznesem, Gazeta Wyborcza, 1995-03-31

  Książka [...] poświęcona jest w większej części analizie tzw. stanów splątanych, które umożliwią być może już wkrótce zbudowanie komputera kwantowego, górującego nad dzisiejszymi maszynami obliczeniowymi.

  źródło: NKJP: Marek Oramus: Splątany komputer, Polityka, 2001-06-02

  Dylemat powstaje na tle tego, że koszty wyprodukowania partii wyrobów i osiągnięcia przychodów ze sprzedaży mogą dotyczyć różnych okresów obliczeniowych (miesięcy, kwartałów, a coraz częściej także lat).

  źródło: NKJP: Bolesław Siwoń: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa, 1994

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. obliczeniowy
  obliczeniowy
  obliczeniowy
  obliczeniowe
  obliczeniowa
  D. obliczeniowego
  obliczeniowego
  obliczeniowego
  obliczeniowego
  obliczeniowej
  C. obliczeniowemu
  obliczeniowemu
  obliczeniowemu
  obliczeniowemu
  obliczeniowej
  B. obliczeniowego
  obliczeniowego
  obliczeniowy
  obliczeniowe
  obliczeniową
  N. obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniową
  Ms. obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowej
  W. obliczeniowy
  obliczeniowy
  obliczeniowy
  obliczeniowe
  obliczeniowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. obliczeniowi
  obliczeniowi
  obliczeniowe
  obliczeniowe
  D. obliczeniowych
  obliczeniowych
  obliczeniowych
  obliczeniowych
  C. obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowym
  obliczeniowym
  B. obliczeniowych
  obliczeniowych
  obliczeniowych
  obliczeniowe
  N. obliczeniowymi
  obliczeniowymi
  obliczeniowymi
  obliczeniowymi
  Ms. obliczeniowych
  obliczeniowych
  obliczeniowych
  obliczeniowych
  W. obliczeniowi
  obliczeniowi
  obliczeniowe
  obliczeniowe
 • Zob. liczyć

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2011