stronnictwo

 • grupa ludzi mających podobne cele oraz poglądy polityczne, społeczne lub religijne
 • Używane w nazwach własnych, np. Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • chłopskie, demokratyczne, konserwatywne; sojusznicze stronnictwo; stronnictwo chadeckie, dworskie, katolickie, lewicowe, patriotyczne, republikańskie, reformatorskie; opozycyjne, parlamentarne, rządowe; antyhabsburskie, antykrólewskie..., prokartagińskie, proszwedzkie...; stronnictwa mieszczańskie; parlamentarne
  • stronnictwo burmistrza; federalistów, republikanów; stronnictwa prawicy
  • stronnictwa i organizacje, stronnictwa i partie
  • członek, działacz, kierownictwo, lider, polityk, poseł, prezes, przedstawiciel, przywódca, szef, wiceprezes, władze, zarząd; elektorat, zwolennicy; rządy ; historia stronnictwa; walki, współpraca stronnictw;
  • współpraca ze stronnictwem; walki między stronnictwami
  • członkostwo; kariera, pozycja w stronnictwie
  • stronnictwo postuluje, proponuje, uważa coś
  • przewodzić stronnictwu; szefowanie stronnictwu
  • budować, tworzyć; reprezentować stronnictwo
  • kierować stronnictwem
  • należeć, wstąpić/wstępować do stronnictwa; odejść, wystąpić/występować ze stronnictwa
  • działać w stronnictwie
 • [...] już w trakcie Sejmu Czteroletniego podczas wyborów na sejmikach szlachta wybrała do Sejmu wielu posłów ze stronnictwa reformatorskiego, co świadczy o zrozumieniu i poparciu zmian.

  źródło: NKJP: Paweł Wroński, Magazyn nr 27 dodatek do Gazety Wyborczej nr 161, 1996-07-12

  Zgodził się podpisać dymisję Zaleskiego, ale nadal domagał się powrotu Sosnkowskiego oraz dymisji całego gabinetu, która umożliwiłaby — jak mówił — powołanie rządu złożonego z przedstawicieli czterech stronnictw.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie1939-1345: organizacja, personalia, polityka, 1993

  Ja także uważałem się za członka stronnictwa kompromisów, bo reprezentowałem rząd porozumienia i walki, czyli kompromisu między sadzaniem a głaskaniem.

  źródło: NKJP: Jerzy Urban: Klątwa Urbana, 1995

  Sprawy nauki, badań naukowych, rozwoju techniki i poszukiwań nowych rozwiązań naukowych są Polskiemu Stronnictwu Ludowemu bardzo bliskie, czemu z tej wysokiej trybuny dawaliśmy wielokrotnie wyraz.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.11.2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. stronnictwo
  stronnictwa
  D. stronnictwa
  stronnictw
  C. stronnictwu
  stronnictwom
  B. stronnictwo
  stronnictwa
  N. stronnictwem
  stronnictwami
  Ms. stronnictwie
  stronnictwach
  W. stronnictwo
  stronnictwa

 • bez ograniczeń + stronnictwo +
  (JAKIE)
 • Zob. strona

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2014