etc.

 • (et cetera) i tak dalej

 • Używane na końcu jakiegoś wyliczenia, aby nie podawać kolejnych, podobnych elementów lub na końcu opisu jakiejś sytuacji dla zaznaczenia, że jej elementy powtarzają się cyklicznie.
  Dłuższą listę pominiętych w wyliczeniu elementów sygnalizuje się powtórzeniem skrótu  etc. etc. 

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  itd.
 • Zawartość [...] suto zastawionego stołu (mięsiwa, wędliny, pieczywo etc.) trafi do najuboższych w Krakowie [...].

  źródło: NKJP: (MM): Stół przed bazyliką, Dziennik Polski - Kraków, 2001-04-12

  W tle umieszczony był szereg wizerunków władców PRL: Bierut, Gomułka, Jaroszewicz, Gierek etc., a także jeden portret zasłonięty czarnym kirem [...]

  źródło: NKJP: Krystyna Janda: Małpa, 2004

  Odbyła się wielka feta, uroczysta akademia z udziałem profesorów i partyjnych notabli, tych różnych pierwszych sekretarzy etc.

  źródło: NKJP: (JB): Lansady Jerzego Panka, Dziennik Polski - Kultura, 2001-01-16 -

  Do kaplicy wchodziły ubrane z purytańską skromnością, w której kanonach nie mieściła się ani biżuteria [...], ani naturalnie wszelkie upiększacze typu: pomadki, cienie, lakiery etc. etc.

  źródło: NKJP: Maciej Dęboróg-Bylczyński: Kolej na los, 2009

 • łac. et cetera 'i tak dalej'

CHRONOLOGIZACJA:
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018