wartość dodana

 • ekon.  wkład przedsiębiorcy w wartość wytworzonego produktu lub wykonanej usługi, obliczany jako różnica pomiędzy całkowitym kosztem wytworzenia tego produktu lub usługi a kosztem materiałów i usług zewnętrznych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • wysoka wartość dodana
  • podatek od wartości dodanej
 • Dobra o wysokim przetworzeniu i o wysokiej wartości dodanej, z uwagi na znikomy udział kosztów transportu w całkowitym koszcie ich wytworzenia, stają się konkurencyjnymi produktami w skali globalnej.

  źródło: NKJP: Danuta Stawasz: Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, 2000

  Wydajność pracy w Grecji, Hiszpanii i Portugalii mierzona wartością dodaną brutto na jednego zatrudnionego w rolnictwie wynosiła średnio dla całej trójki w 1989 r. 7 tys. ECU [...].

  źródło: NKJP: Włodzimierz Puliński: Rolnictwo rodzinne w Polsce od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej, 2000

  Szczególne znaczenie dostawców widoczne jest w przedsiębiorstwach handlowych, których działanie rynkowe sprowadza się do zakupu towarów, a po ich wzbogaceniu o określoną wartość dodaną - na odsprzedaży.

  źródło: NKJP: Stanisława Wilmańska-Sosnowska: Zachowania polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach konkurencji, 1999

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny:  wartość ,  dodana 
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2013