działacz

 • bardzo aktywny członek jakiejś organizacji lub ruchu społecznego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  aktywista
  • długoletni, młody, stary, wieloletni; czołowy; wybitny, zasłużony działacz; działacz plebiscytowy; prominentni, szeregowi; radykalni, umiarkowani; zbuntowani działacze; działacze partyjni, związkowi; komunistyczni, socjalistyczni; gejowscy, gospodarczy, niepodległościowi, samorządowi, społeczni
  • działacz klubu, organizacji, partii, samorządu, stowarzyszenia, zrzeszenia, związku; opozycji, podziemia; Platformy Obywatelskiej, Samoobrony, Solidarności...; działacze ugrupowania; prawicy
  • działacz i organizator; działacze i członkowie, działacze i kibice, działacze i sympatycy, działacze i zawodnicy, działacze i zwolennicy; nauczyciel i działacz, pisarz i działacz; menedżerowie i działacze, politycy i działacze, trenerzy i działacze
  • nazwiska; grono, grupa; spotkanie, zjazd; postawa działaczy
  • kontakt, rozmowa, spotkanie z działaczami
  • opinia o działaczach
  • działacze (PSL, SLD...) zasiadali we władzach czegoś; przekonują, twierdzą, zgodzili się na coś
  • proponować coś działaczom
  • zaprosić działaczy
  • należeć; apelować do działaczy
 • Jako autentyczny działacz komunistyczny, pracujący przed wojną w warunkach konspiracyjnych, nauczył się przemawiać i wygłaszać odczyty.

  źródło: NKJP: Janusz Rolicki: Edward Gierek: życie i narodziny legendy, 2002

  Aureliusz pamiętał, że mały poseł był wtedy działaczem studenckim. Bywalcem „pociągów przyjaźni”, którymi szmuglowano z Rosji złoto i samowary przy okazji wycieczek grupowych nazywanych oficjalnie braterskimi odwiedzinami.

  źródło: NKJP: Piotr Siemion: Finimondo: komedia romantyczna, 2004

  Dla wszystkich powinno być oczywiste, że jeśli będziemy pokazywać na wystawie działaczy robotniczych z początku stulecia, to wypada pokazać również tych z końca stulecia.

  źródło: NKJP: Janusz Miliszkiewicz: Przygoda bycia Polakiem, 2007

  [...] działacze przysyłani z Warszawy siłą rzeczy trzymali się ze sobą, z rzadka tylko nawiązując kontakty z miejscową społecznością.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. działacz
  działacze
  D. działacza
  działaczy
  C. działaczowi
  działaczom
  B. działacza
  działaczy
  N. działaczem
  działaczami
  Ms. działaczu
  działaczach
  W. działaczu
  działacze

 • bez ograniczeń + działacz +
  CZEGO
  bez ograniczeń + działacz +
  JAKI
 • Zob. działać

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2013