wymiennie

 • tak, że jakaś osoba lub rzecz jest wymieniona na inną
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

 • synonimy:  zamiennie
  • stosowany, używany wymiennie
 • Nadając istniejącej tu osadzie prawa miejskie, nazwał ją Margrabową (od tytułu margrabiego brandenburskiego, jaki nosił książę). Ta nazwa była używana wymiennie ze starą nazwą osady – Olecko.

  źródło: NKJP: Jan Bałdowski: Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, 1996

  Magda Młot i Dila Samadowa niepodzielnie panują na prawym skrzydle, a na lewym: Marta Oreszczuk gra wymiennie z Agnieszką Zienkiewicz i Joanną Stefanowską.

  źródło: NKJP: Robert Zapora: Duma miasta, 2002-01-11

  Proponuję wymiennie: rower - jogging. Co drugi dzień.

  źródło: NKJP: Juliusz Machulski, Piotr Wereśniak, Ryszard Zatorski: Kiler, 1997

  Najtrudniej będzie w ostatnich dniach robót, ponieważ na czas układania ostatniej warstwy nawierzchni, tzw. ścieralnej, zamykane będą wymiennie całe jezdnie, a ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo sąsiednią jezdnią.

  źródło: NKJP: Skrzyżowanie do poprawki, Dziennik Bałtycki, 2006-10-13

 • część mowy: przysłówek

 • bez ograniczeń + wymiennie +
  (z KIM/CZYM)
 • Od: wymienny; zob. mienić się

CHRONOLOGIZACJA:
1951, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2016