CHRONOLOGIZACJA:
1869, Gmina, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2018