CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII: asymilacyja
SWil: assymilacja
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 06.01.2014