spsocić

 • wyrządzić komuś szkodę, sprawić przykrość
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • synonimy:  przeskrobać
  zmalować
 • Byłem grzeczny i czysty, a jednak miałem wrażenie, że nikt mi nie wierzy i wszyscy przyglądają mi się w domu podejrzliwie, jakby spodziewając się, że za chwilę coś spsocę i zburzę spokój rodziny.

  źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Uczeń czarnoksiężnika, 2003

  Konrad to taki urwis, że nie ma dnia, aby coś sąsiadom nie spsocił i ciągle na niego krzyczą.

  źródło: NKJP: Felietony, Gazeta Poznańska, 2004-06-04

  Wieść gminna głosi, że na przeworskim rynku przerwała się samorządowa kariera burmistrza, rządzącego miastem do 1998 r. Nie, nie spsocił nic złego, nie spłatał żadnego figla: zawistnicy zarzucali mu głośno, że nie dbał o upiększanie centrum miasta, o jego wizerunek.

  źródło: NKJP: Na przeworskim rynku, Dziennik Polski, 2003-03-07

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spsocę
  spsocimy
  2 os. spsocisz
  spsocicie
  3 os. spsoci
  spsocą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spsociłem
  +(e)m spsocił
  spsociłam
  +(e)m spsociła
  spsociłom
  +(e)m spsociło
  spsociliśmy
  +(e)śmy spsocili
  spsociłyśmy
  +(e)śmy spsociły
  2 os. spsociłeś
  +(e)ś spsocił
  spsociłaś
  +(e)ś spsociła
  spsociłoś
  +(e)ś spsociło
  spsociliście
  +(e)ście spsocili
  spsociłyście
  +(e)ście spsociły
  3 os. spsocił
  spsociła
  spsociło
  spsocili
  spsociły

  bezosobnik: spsocono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spsoćmy
  2 os. spsoć
  spsoćcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spsociłbym
  bym spsocił
  spsociłabym
  bym spsociła
  spsociłobym
  bym spsociło
  spsocilibyśmy
  byśmy spsocili
  spsociłybyśmy
  byśmy spsociły
  2 os. spsociłbyś
  byś spsocił
  spsociłabyś
  byś spsociła
  spsociłobyś
  byś spsociło
  spsocilibyście
  byście spsocili
  spsociłybyście
  byście spsociły
  3 os. spsociłby
  by spsocił
  spsociłaby
  by spsociła
  spsociłoby
  by spsociło
  spsociliby
  by spsocili
  spsociłyby
  by spsociły

  bezosobnik: spsocono by

  bezokolicznik: spsocić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: spsociwszy

  gerundium: spsocenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: spsocony

 • bez ograniczeń + spsocić +
  CO + (KOMU)
 • Zob. psota

CHRONOLOGIZACJA:
1867, F. H. Lewestam: Krótki rys historyi literatury polskiej, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018