w złej wierze

 • mając złe intencje i chcąc zaszkodzić w danej sprawie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • antonimy:  w dobrej wierze
  • robić, uczynić, zrobić coś; działać; kupić/kupować, nabyć; zawrzeć; mówić, powiedzieć w złej wierze
 • Posądzenie Olgi o brak przywiązania do Polski jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe – wystarczy przejrzeć recenzje z paryskich wystaw, gdzie niemal zawsze, jeśli była mowa o pochodzeniu artystki, przedstawiano ją jako Polkę lub galicienne. Koledzy, którzy udzielali Samlickiemu informacji, albo działali w złej wierze, albo też niewłaściwie interpretowali postępowanie Olgi [...].

  źródło: NKJP: Maria Rostworowska: Portret za mgłą opowieść o Oldze Boznańskiej, 2003

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym poinformować, że w swoim wystąpieniu nie zaliczyłem Ojca Świętego do grona zdrajców narodu polskiego. Chciałbym podkreślić, że po raz kolejny w czasie już tej debaty moje słowa interpretowane są w złej wierze.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 16.02.2000 r.

  Agencji najbardziej brakuje, według prezesa, atmosfery zaufania społecznego. - Ma podstawy sądzić, że w złej wierze podsyca się na wsi atmosferę niechęci wokół Agencji.

  źródło: NKJP: Adam Gierak, Dorota Sajnug: Zespół ds. Agencji, Gazeta Wyborcza, 1993-04-29

  Wymiana pism między Edynburgiem a Genewą, nie przyniosła polubownego załatwienia sprawy. Rodzina dowodziła, że nie kupiła domeny w złej wierze, nie osiągała z tytułu jej posiadania żadnych korzyści majątkowych.

  źródło: NKJP: Michał Chudziński: 11-latek zmuszony oddać domenę narnia.mobi, Dziennik Internautów, 2008-07-26

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm

Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017