szacować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. określać cenę

 • 2.

  wyceniać coś w przybliżeniu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

 • hiperonimy:  wyceniać
  • resort finansów, rząd szacuje coś; analitycy, ekonomiści, eksperci, specjaliści szacują
  • szacować nieruchomość; dochody, inflację, koszty, oszczędności, straty, szkody, wpływy, zyski; wartość czegoś
  • szacować coś na jakąś kwotę
  • szacować ostrożnie, wstępnie
 • Nakładając obowiązki, należałoby również szacować koszty z tym związane.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 24.09.1999

  „Free to Trade” ukaże się co najmniej w 28 krajach, a fachowy miesięcznik „Euromoney” w styczniowym numerze szacuje dochody autora na 1,5 mln dolarów.

  źródło: NKJP: Paweł Wujec: Finansowy hit, Gazeta Wyborcza, 1995-02-01

  Pod koniec lat osiemdziesiątych ruszył wielki, szacowany na 3 miliardy dolarów program poznania genomu ludzkiego.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, 2002

  19 grudnia w godzinach popołudniowych włamano się do samochodu osobowego marki Fiat 126p [...], z którego skradziono radioodtwarzacz Scherion. Straty szacowano na kwotę 150 zł [...].

  źródło: NKJP: 997, Nowniny Raciborskie, 2002-01-02

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. szacuję
  szacujemy
  2 os. szacujesz
  szacujecie
  3 os. szacuje
  szacują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. szacowałem
  +(e)m szacował
  szacowałam
  +(e)m szacowała
  szacowałom
  +(e)m szacowało
  szacowaliśmy
  +(e)śmy szacowali
  szacowałyśmy
  +(e)śmy szacowały
  2 os. szacowałeś
  +(e)ś szacował
  szacowałaś
  +(e)ś szacowała
  szacowałoś
  +(e)ś szacowało
  szacowaliście
  +(e)ście szacowali
  szacowałyście
  +(e)ście szacowały
  3 os. szacował
  szacowała
  szacowało
  szacowali
  szacowały

  bezosobnik: szacowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę szacował
  będę szacować
  będę szacowała
  będę szacować
  będę szacowało
  będę szacować
  będziemy szacowali
  będziemy szacować
  będziemy szacowały
  będziemy szacować
  2 os. będziesz szacował
  będziesz szacować
  będziesz szacowała
  będziesz szacować
  będziesz szacowało
  będziesz szacować
  będziecie szacowali
  będziecie szacować
  będziecie szacowały
  będziecie szacować
  3 os. będzie szacował
  będzie szacować
  będzie szacowała
  będzie szacować
  będzie szacowało
  będzie szacować
  będą szacowali
  będą szacować
  będą szacowały
  będą szacować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. szacujmy
  2 os. szacuj
  szacujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. szacowałbym
  bym szacował
  szacowałabym
  bym szacowała
  szacowałobym
  bym szacowało
  szacowalibyśmy
  byśmy szacowali
  szacowałybyśmy
  byśmy szacowały
  2 os. szacowałbyś
  byś szacował
  szacowałabyś
  byś szacowała
  szacowałobyś
  byś szacowało
  szacowalibyście
  byście szacowali
  szacowałybyście
  byście szacowały
  3 os. szacowałby
  by szacował
  szacowałaby
  by szacowała
  szacowałoby
  by szacowało
  szacowaliby
  by szacowali
  szacowałyby
  by szacowały

  bezosobnik: szacowano by

  bezokolicznik: szacować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: szacując

  gerundium: szacowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: szacujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: szacowany

  odpowiednik aspektowy: oszacować

 • Rzosobowy + szacować +
  CO + (na ILE)
  Rzosobowy + szacować +
  CO + (na CO)
 • śr.-w.-niem. schetzen 'szacować, oceniać; opodatkować'

  Por. niem. schätzen ‘szacować, oceniać; cenić, poważać, szanować; uważać, sądzić’