szacunkowy

 • taki, który nie jest określony dokładnie i daje tylko ogólne wyobrażenie na jakiś temat
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  wielkość,

 • synonimy:  orientacyjny
  hiperonimy:  niedokładny
  • szacunkowy dochód, koszt, kurs; udział; szacunkowa cena, kwota, stawka; długość, ilość, liczba, wartość, wielkość, wysokość; analiza, wycena; szacunkowe obliczenia, wyliczenia; badania, oceny; dane, informacje, wyniki; wskaźnik szacunkowy
  • bardzo szacunkowy
 • Już dzisiaj, według szacunkowych danych Powiatowych Urzędów Pracy, wolnych jest około 5000 miejsc pracy.

  źródło: NKJP: Małgorzata Duda: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, 2002

  Jeśli chodzi o szacunkową skalę zjawiska, to według nieoficjalnych danych [...] w Polsce funkcjonuje obecnie ok. 70 firm oferujących personel do wynajęcia.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 12.03.2003

  W trakcie posiedzenia przytoczył szacunkową liczbę jeńców przetrzymywanych przez stronę radziecką [...].

  źródło: NKJP: Robert Łoś: Wschodnia polityka kanclerza Konrada Adenauera, 2003

  Przy szacunkowym obliczaniu ilości odpadów niebezpiecznych ze źródeł grupy B występują szczególne trudności, których przezwyciężenie w oparciu o dotychczasowe systemy monitoringu odpadów jest niemożliwe.

  źródło: NKJP: Czesława Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami, 1999

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. szacunkowy
  szacunkowy
  szacunkowy
  szacunkowe
  szacunkowa
  D. szacunkowego
  szacunkowego
  szacunkowego
  szacunkowego
  szacunkowej
  C. szacunkowemu
  szacunkowemu
  szacunkowemu
  szacunkowemu
  szacunkowej
  B. szacunkowego
  szacunkowego
  szacunkowy
  szacunkowe
  szacunkową
  N. szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkową
  Ms. szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowej
  W. szacunkowy
  szacunkowy
  szacunkowy
  szacunkowe
  szacunkowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. szacunkowi
  szacunkowi
  szacunkowe
  szacunkowe
  D. szacunkowych
  szacunkowych
  szacunkowych
  szacunkowych
  C. szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowym
  szacunkowym
  B. szacunkowych
  szacunkowych
  szacunkowych
  szacunkowe
  N. szacunkowymi
  szacunkowymi
  szacunkowymi
  szacunkowymi
  Ms. szacunkowych
  szacunkowych
  szacunkowych
  szacunkowych
  W. szacunkowi
  szacunkowi
  szacunkowe
  szacunkowe

 • Od: szacunek

CHRONOLOGIZACJA:
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2011