dochodzić

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

4. dźwięk

 • 4.

  docierać w wyniku rozprzestrzenienia się we właściwy dla siebie sposób
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  dźwięki


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  zapachy

  • gwar, krzyk, śpiew, wołanie; dźwięk, hałas, szum; odgłos; muzyka; zapach dochodzi; informacje, słuchy, sygnały, wieści dochodzą
  • dochodzić z dołu, z głębi, z wnętrza; ze środka
 • Pan poseł Szczepański zapytał o wyrywkowe kontrole, np. w gminach, ze względu na dochodzące go głosy o wykorzystywaniu środków finansowych w różny sposób, nie zawsze czy niekoniecznie zgodny z przeznaczeniem.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 07.05.1998

  Z tej odległości dochodziła już smrodliwa, dusząca woń, która kładła się ołowianym ciężarem na piersiach i utrudniała oddychanie.

  źródło: NKJP: Dorota Terakowska: Władca Lewawu, 1996

  Sprzed domu dochodzi niespokojne rżenie Pysznego. Koń szarpie się histerycznie, czując swąd ognia.

  źródło: NKJP: Krystyna Uniechowska-Dembińska: Był pałac, 2008

  Z daleka dochodzą mnie słowa piosenki wyśpiewywanej przez kogoś przy fontannie.

  źródło: NKJP: Irena Grudzińska-Gross: Nowojorski skwer Waszyngtona, Gazeta Wyborcza, 1996-08-30

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dochodzę
  dochodzimy
  2 os. dochodzisz
  dochodzicie
  3 os. dochodzi
  dochodzą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dochodziłem
  +(e)m dochodził
  dochodziłam
  +(e)m dochodziła
  dochodziłom
  +(e)m dochodziło
  dochodziliśmy
  +(e)śmy dochodzili
  dochodziłyśmy
  +(e)śmy dochodziły
  2 os. dochodziłeś
  +(e)ś dochodził
  dochodziłaś
  +(e)ś dochodziła
  dochodziłoś
  +(e)ś dochodziło
  dochodziliście
  +(e)ście dochodzili
  dochodziłyście
  +(e)ście dochodziły
  3 os. dochodził
  dochodziła
  dochodziło
  dochodzili
  dochodziły

  bezosobnik: dochodzono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dochodził
  będę dochodzić
  będę dochodziła
  będę dochodzić
  będę dochodziło
  będę dochodzić
  będziemy dochodzili
  będziemy dochodzić
  będziemy dochodziły
  będziemy dochodzić
  2 os. będziesz dochodził
  będziesz dochodzić
  będziesz dochodziła
  będziesz dochodzić
  będziesz dochodziło
  będziesz dochodzić
  będziecie dochodzili
  będziecie dochodzić
  będziecie dochodziły
  będziecie dochodzić
  3 os. będzie dochodził
  będzie dochodzić
  będzie dochodziła
  będzie dochodzić
  będzie dochodziło
  będzie dochodzić
  będą dochodzili
  będą dochodzić
  będą dochodziły
  będą dochodzić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dochodźmy
  2 os. dochodź
  dochodźcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dochodziłbym
  bym dochodził
  dochodziłabym
  bym dochodziła
  dochodziłobym
  bym dochodziło
  dochodzilibyśmy
  byśmy dochodzili
  dochodziłybyśmy
  byśmy dochodziły
  2 os. dochodziłbyś
  byś dochodził
  dochodziłabyś
  byś dochodziła
  dochodziłobyś
  byś dochodziło
  dochodzilibyście
  byście dochodzili
  dochodziłybyście
  byście dochodziły
  3 os. dochodziłby
  by dochodził
  dochodziłaby
  by dochodziła
  dochodziłoby
  by dochodziło
  dochodziliby
  by dochodzili
  dochodziłyby
  by dochodziły

  bezosobnik: dochodzono by

  bezokolicznik: dochodzić

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  dochodząc

  gerundium: dochodzenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dochodzący

  odpowiednik aspektowy: dojść

 • bez ograniczeń + dochodzić +
  do KOGO/CZEGO
  bez ograniczeń + dochodzić +
  KOGO
 • Zob. chodzić