stan skupienia

 • fiz.  jedna z form, w jakich występuje materia - gazowa, ciekła lub stała, a według niektórych teorii mogąca mieć także postać plazmy
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

  • stan skupienia materii; wody
  • ciekły, gazowy, stały; czwarty; inny stan skupienia
  • coś zmieniło/zmienia stan skupienia
 • Parowanie jest procesem fizycznym występującym w temperaturze niższej od temperatury wrzenia, podczas którego ciecz zmienia swój stan skupienia przechodząc w fazę gazową.

  źródło: NKJP: Urszula Soczyński (red.): Hydrologia dynamiczna, 1997

  [...] czynnik sprężony w kompresorze przemieszcza się do skraplacza, w którym poprzez zmianę stanu skupienia z gazu na ciecz oddaje ciepło do otoczenia.

  źródło: NKJP: (xx): Komfort przez cały rok, Dziennik Bałtycki, 2004-08-04

  Plazmą jest też najzwyklejszy ogień, a nawet łuk elektryczny! Z tego też powodu w literaturze fizycznej określa się często plazmę jako czwarty stan skupienia.

  źródło: NKJP: Mikołaj Rozbicki: Multimedia Plazma w telewizorze Dzięki technologii plazmowej telewizory są coraz cieńsze i lżejsze, Gazeta Poznańska, 2002-08-14

  Przyjmowanie przez wodę poszczególnych stanów skupienia: ciekłego, gazowego i stałego, zależy przede wszystkim od ciśnienia i temperatury, w jakich się ona znajduje.

  źródło: NKJP: Jacek Jania: Glacjologia: nauka o lodowcach, 1993

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: stan

Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2015