stawiam dolary przeciwko orzechom

rzadziej stawiam dolary przeciwko guzikom

 • używane w celu wyrażenia przekonania mówiącego, że stan rzeczy, o którym mówi, z całą pewnością wystąpi
  • rzadziej stawiam dolary przeciwko guzikom
  • rzadziej stawiam dolary przeciwko żołędziom
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Ogień na działkach, tak. Tylko widzisz, wciąż nie wiadomo, kim jest ofiara. Nie ma centralnej bazy DNA, więc nie bardzo jest z czym porównywać. Albo inaczej, jest tego aż za dużo, trzeba by porównywać ze wszystkim. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że to ktoś notowany.

  źródło: NKJP: Tomasz Konatkowski: Nie ma takiego miasta, 2010

  Ze zdziwieniem zauważyłem brak komentarzy, co by się stało, jakby trend się nie odwrócił i wtorek za oceanem nie zakończył się symbolicznym spadkiem indeksu, a np. 15-proc. obniżeniem. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że następnego dnia skala obniżki na pozostałych rynkach świata byłaby co najmniej 20-proc., a być może większa.

  źródło: NKJP: Tak jak zawsze, Dziennik Polski, 2000-04-08

  Jeżeli prezes Rady Ministrów będzie mianował urzędników w kategorii A, to, używając znowu amerykańskiego powiedzenia, stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie będą to mianowania apolityczne.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.07.1996

  I to tak się kręci. Więc po co opisywać posterunkowego Czanika z Czosnowa, który coś tam sobie założył? Stawiam dolary przeciwko żołędziom, że w odróżnieniu od niego pani prokurator Bartecka ma przynajmniej ukończone wyższe studia.

  źródło: NKJP:Gdzie jest piec pogrzebany?, Polityka nr 2237, 2000-03-18

  Jest już natomiast lista kandydatów do zarządu Kompanii Węglowej, nowej spółki, która powstanie w wyniku połączenia kopalń z pięciu spółek węglowych. Wymienia się wśród nich dwóch prezesów z Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa (PARG), Bogusława Bobrowskiego, byłego prezesa Gliwickiej Spółki Węglowej i Michała Kwiatkowskiego, szefa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a wcześniej prezesa Węglokoksu. – Stawiam dolary przeciwko guzikom, że prezesem zostanie ten ostatni – usłyszeliśmy w resorcie gospodarki.

  źródło: NKJP: Bez osłony, Trybuna Śląska, 2002-12-09

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch

 • bez ograniczeń + stawiam dolary przeciwko orzechom +
  że ZDANIE
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2011