wicepremier

 • zastępca premiera
 • Jeżeli wyrazu  wicepremier  używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np.  wicepremier Zyta Gilowska przyszła ,  spotkanie z nową wicepremier Zytą Gilowską . Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.:  spotkanie z nowym wicepremierem, Zytą Gilowską ,

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

 • hiperonimy:  zastępca
  • były, nowy, obecny, ówczesny; drugi, pierwszy; polski, rosyjski; AWS-owski, PSL-owski wicepremier; wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę
  • wicepremier Andrzej Lepper, Grzegorz Kołodko, Eugeniusz Kwiatkowski...
  • wicepremier rządu; Rosji, ZSRR
  • wicepremier do spraw gospodarczych/gospodarki; od spraw gospodarczych/gospodarki
  • wicepremier w rządzie
  • wicepremier i minister finansów, wicepremier i minister gospodarki, wicepremier i minister rolnictwa, wicepremier i minister skarbu; premier i wicepremier, minister i wicepremier
  • pan wicepremier; wicepremier minister finansów
  • funkcja, stanowisko; dymisja; informacja, program, raport, wypowiedź; doradca wicepremiera; pod przewodnictwem; w randze wicepremiera; spór wicepremierów
  • wotum nieufności dla wicepremiera; pytanie do wicepremiera
  • rozmowa, spotkanie, współpraca; konflikt, spór z wicepremierem; spór między wicepremierami
  • wicepremier kieruje czymś; mówił, powiedział, przedstawił, przemawiał; wystąpił
  • odwołanie wicepremiera
  • być, pozostać, zostać; mianować wicepremierem
  • rozmawiać, spotkać się z wicepremierem
  • na czele z wicepremierem; na szczeblu wicepremierów
 • Za tę pasywność, skutkującą nie tylko biedą rolników, ale i pogarszaniem się sytuacji politycznej na wsi polskiej, odpowiada przede wszystkim wicepremier do spraw gospodarczych i minister finansów [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 17.03.1999

  Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami pogarszającej się współpracy między Narodowym Bankiem Polskim a rządem, a konkretnie odpowiedzialnym za politykę gospodarczą i finansową wicepremierem i ministrem finansów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.03.1995

  Prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września w Kaliningradzie spotkają się wicepremierzy Rosji i Polski.

  źródło: NKJP: Edward Krzemień: Bliżej przez granicę, Gazeta Wyborcza, 1992-08-13

  Partie wchodzące w skład PKWN utrzymały w nowym rządzie swoją przewagę, a Mikołajczyk uzyskał stanowisko jednego z dwóch wicepremierów.

  źródło: NKJP: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 1994

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. wicepremier
  wicepremierzy
  ndepr
  wicepremiery
  depr
  D. wicepremiera
  wicepremierów
  C. wicepremierowi
  wicepremierom
  B. wicepremiera
  wicepremierów
  N. wicepremierem
  wicepremierami
  Ms. wicepremierze
  wicepremierach
  W. wicepremierze
  wicepremierzy
  ndepr
  wicepremiery
  depr
 •  wice  (z niem. vize-, fr. vice- < łac. vice(m) 'z powodu', in vicem 'zamiast') +  premier  (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2013