pozostawać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. z dziesięciu pięć

 • 2.

  książk.  być częścią pewnego zbioru inną niż te jego części, które przestały istnieć, przeniesiono je w inne miejsce, lub z innych przyczyn nie mogą być brane pod uwagę w danej sytuacji
 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  zostawać
 • Jeszcze wiele rozmaitych rzeczy może się zdarzyć. Pozostaje nam sporo czasu do powzięcia ostatecznej decyzji.

  źródło: NKJP: Stanisław Dygat; Podróż, 2958

  Wysokość sumy ubezpieczenia jest różna dla każdego kredytobiorcy i równa się wysokości kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej pozostających ubezpieczonemu do spłaty

  źródło: NKJP: Małgorzata Dygas: Życie kredytobiorcy, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-04-18

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. pozostaję
  pozostajemy
  2 os. pozostajesz
  pozostajecie
  3 os. pozostaje
  pozostają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. pozostawałem
  +(e)m pozostawał
  pozostawałam
  +(e)m pozostawała
  pozostawałom
  +(e)m pozostawało
  pozostawaliśmy
  +(e)śmy pozostawali
  pozostawałyśmy
  +(e)śmy pozostawały
  2 os. pozostawałeś
  +(e)ś pozostawał
  pozostawałaś
  +(e)ś pozostawała
  pozostawałoś
  +(e)ś pozostawało
  pozostawaliście
  +(e)ście pozostawali
  pozostawałyście
  +(e)ście pozostawały
  3 os. pozostawał
  pozostawała
  pozostawało
  pozostawali
  pozostawały

  bezosobnik: pozostawano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę pozostawał
  będę pozostawać
  będę pozostawała
  będę pozostawać
  będę pozostawało
  będę pozostawać
  będziemy pozostawali
  będziemy pozostawać
  będziemy pozostawały
  będziemy pozostawać
  2 os. będziesz pozostawał
  będziesz pozostawać
  będziesz pozostawała
  będziesz pozostawać
  będziesz pozostawało
  będziesz pozostawać
  będziecie pozostawali
  będziecie pozostawać
  będziecie pozostawały
  będziecie pozostawać
  3 os. będzie pozostawał
  będzie pozostawać
  będzie pozostawała
  będzie pozostawać
  będzie pozostawało
  będzie pozostawać
  będą pozostawali
  będą pozostawać
  będą pozostawały
  będą pozostawać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. pozostawajmy
  2 os. pozostawaj
  pozostawajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. pozostawałbym
  bym pozostawał
  pozostawałabym
  bym pozostawała
  pozostawałobym
  bym pozostawało
  pozostawalibyśmy
  byśmy pozostawali
  pozostawałybyśmy
  byśmy pozostawały
  2 os. pozostawałbyś
  byś pozostawał
  pozostawałabyś
  byś pozostawała
  pozostawałobyś
  byś pozostawało
  pozostawalibyście
  byście pozostawali
  pozostawałybyście
  byście pozostawały
  3 os. pozostawałby
  by pozostawał
  pozostawałaby
  by pozostawała
  pozostawałoby
  by pozostawało
  pozostawaliby
  by pozostawali
  pozostawałyby
  by pozostawały

  bezosobnik: pozostawano by

  bezokolicznik: pozostawać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: pozostając

  gerundium: pozostawanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: pozostający

  odpowiednik aspektowy: pozostać

 • bez ograniczeń + pozostawać +
  {KOMU)
 • Zob. zostać