separatysta

 • osoba dążąca do wydzielenia swojej wspólnoty narodowej bądź religijnej z innej, większej wspólnoty
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • abchascy, baskijscy, kurdyjscy...; islamscy separatyści
  • separatyści z ETA
  • organizacja; atak separatystów
  • walka z separatystami
  • separatyści walczą z kimś
  • dostarczać (broni) separatystom
  • zwalczać separatystów
 • Islamscy separatyści od 12 lat prowadzą walkę zbrojną o samostanowienie Kaszmiru, podzielonego pomiędzy Indie, Pakistan i Chiny.

  źródło: NKJP: (PAP): Atak islamistów, Dziennik Polski, 2001-10-02

  W krymskich wyborach prezydenckich zwyciężył separatysta Jurij Mieszkow.

  źródło: NKJP: Andrzej Łomanowski: A naprawdę wygrają Tatarzy, Gazeta Wyborcza, 1994-01-31

  Z kolei głos zabrał nieznany mówca, przemawiając za oderwaniem Bawarii od Rzeszy, co w owym czasie było poglądem bardzo popularnym w szeregach tamtejszego mieszczaństwa. Na to wystąpił Hitler i tak ostro skrytykował owego separatystę, że zwrócił na siebie uwagę Drexlera.

  źródło: NKJP: Franciszek Ryszka: Noc i mgła: Niemcy w okresie hitlerowskim, 1963

  W przekazanej Jägerhornowi pisemnej odpowiedzi na list z Liikala cesarzowa zachęcała też do działania fińskich separatystów, obiecując im wsparcie w dziele tworzenia autonomicznego państwa pod kuratelą Rosji.

  źródło: NKJP: Zbigniew Anusik: Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787-1792, 2000

  Nikt nie przyznał się do tych akcji, przypisywanych grupom młodych radykałów, bliskich separatystom z ETA.

  źródło: NKJP: Anna Satel: Stary rok, Nowy Rok, Życie Warszawy, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. separatysta
  separatyści
  ndepr
  separatysty
  depr
  D. separatysty
  separatystów
  C. separatyście
  separatystom
  B. separatystę
  separatystów
  N. separatystą
  separatystami
  Ms. separatyście
  separatystach
  W. separatysto
  separatyści
  ndepr
  separatysty
  depr

 • internac.

  ang. separatist

  fr. séparatiste

  niem. Separatist

  z łac. sēparātus 'oddzielony, osobny', ustronny, odległy', 'różny, nie ten sam; oderwany, nie związany z czymś'

  < sēparāre 'odłączać, oddzielać; wyodrębniać'.

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2013