istotny

 • taki, który ma duże znaczenie lub duży wpływ na coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • istotny problem, wpływ, zadanie; aspekt, czynnik, element, parametr, składnik; istotna okoliczność; cecha, kwestia, rola; zmiana; istotne zagadnienie, znaczenie; ograniczenie; istotne informacje; konsekwencje; przemiany, przeobrażenia; różnice, rozbieżności; przeszkody, trudności
  • statystycznie; biologicznie istotny
  • niesłychanie, niezmiernie, niezwykle, szalenie; dość; mało istotny
  • (nie) jest istotne, że..., żeby..., skąd..., dlaczego...
 • Dla tych dość delikatnych ptaków najważniejsze jest nie dopuścić, by znajdowały się w przeciągu. Temperatura nawet nie ma tak istotnego znaczenia, gdyż ptaki te tolerują nawet temperaturę do minus sześciu stopni.

  źródło: NKJP: (jh): Kanaraek pod kołderką?, Dziennik Zachodni, 2001-11-14

  Wykazano, że progi wyczuwalności mieszanin, w których wyraźnie dominuje jeden ze składników, są wyższe od odpowiednich wartości dla tych składników (różnica jest bardzo istotna statystycznie).

  źródło: NKJP: Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński: Odory, 2002

  Miejsce przyjścia przyszłego pisarza na świat jest o tyle istotne, że praktycznie cała jego twórczość związana będzie z tym właśnie regionem Rosji.

  źródło: NKJP: Sebastian Chosiński: East Side Story: Jak pamiętać, gdy chce się zapomnieć?, Esensja, 2008, nr 8

  Jest niesłychanie istotne, żeby korpus pracowników Senatu był korpusem rzeczywistej służby cywilnej, czyli osób wolnych od różnych politycznych ukierunkowań.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 73. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 1996 r.

  Wspierali go w tym wysłannicy Rumunii, Jugosławii i - co najistotniejsze – Związku Sowieckiego.

  źródło: NKJP: Waldemar Michowicz: Historia dyplomacji polskiej, 1995

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. istotny
  istotny
  istotny
  istotne
  istotna
  D. istotnego
  istotnego
  istotnego
  istotnego
  istotnej
  C. istotnemu
  istotnemu
  istotnemu
  istotnemu
  istotnej
  B. istotnego
  istotnego
  istotny
  istotne
  istotną
  N. istotnym
  istotnym
  istotnym
  istotnym
  istotną
  Ms. istotnym
  istotnym
  istotnym
  istotnym
  istotnej
  W. istotny
  istotny
  istotny
  istotne
  istotna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. istotni
  istotni
  istotne
  istotne
  D. istotnych
  istotnych
  istotnych
  istotnych
  C. istotnym
  istotnym
  istotnym
  istotnym
  B. istotnych
  istotnych
  istotnych
  istotne
  N. istotnymi
  istotnymi
  istotnymi
  istotnymi
  Ms. istotnych
  istotnych
  istotnych
  istotnych
  W. istotni
  istotni
  istotne
  istotne

  Stopień wyższy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. istotniejszy
  istotniejszy
  istotniejszy
  istotniejsze
  istotniejsza
  D. istotniejszego
  istotniejszego
  istotniejszego
  istotniejszego
  istotniejszej
  C. istotniejszemu
  istotniejszemu
  istotniejszemu
  istotniejszemu
  istotniejszej
  B. istotniejszego
  istotniejszego
  istotniejszy
  istotniejsze
  istotniejszą
  N. istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszą
  Ms. istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszej
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. istotniejsi
  istotniejsi
  istotniejsze
  istotniejsze
  D. istotniejszych
  istotniejszych
  istotniejszych
  istotniejszych
  C. istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszym
  istotniejszym
  B. istotniejszych
  istotniejszych
  istotniejszych
  istotniejsze
  N. istotniejszymi
  istotniejszymi
  istotniejszymi
  istotniejszymi
  Ms. istotniejszych
  istotniejszych
  istotniejszych
  istotniejszych
 • Zob. istota

 • Zob. też:

  istotowy

CHRONOLOGIZACJA:
1543, Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2014