zmartwychwstanie

 • rel.  powrót Jezusa Chrystusa do życia trzeciego dnia po śmierci na krzyżu
 • Ze względów religijnych pisane również wielką literą.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • Zmartwychwstanie Pańskie
  • zmartwychwstanie Chrystusa, Jezusa (Chrystusa), Pana
  • krzyż i zmartwychwstanie, męka i zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie; zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, zmartwychwstanie i życie (wieczne), zmartwychwstanie i żywot wieczny
  • cud, tajemnica; dzień, moment, noc; motyw; nadzieja, prawda, radość; opis, scena, temat, wizja; symbol, zapowiedź zmartwychwstania; Dzień, Niedziela, Święta Zmartwychwstania Pańskiego
  • radość ze zmartwychwstania
  • nadzieja na zmartwychwstanie; wiara w Zmartwychwstanie
  • nowina, prawda o zmartwychwstaniu
  • czekać; oczekiwanie na zmartwychwstanie; wierzyć w zmartwychwstanie
 • Gdyby od nas zależał kształt decydujących wydarzeń zbawczych, zapewne wybralibyśmy inne środki przekazania światu radosnej prawdy o Zmartwychwstaniu.

  źródło: NKJP: Józef Życiński: Ziarno samotności, 1997

  Dziś w nocy przy dźwiękach hymnu Exultet Jan Paweł II w Bazylice Watykańskiej uroczyście ogłosi nowinę o zmartwychwstaniu.

  źródło: NKJP: Droga Krzyżowa, Dziennik Polski - Świat, 2000-04-22

  Objawienie tajemnicy zmartwychwstania obejmuje coraz większy krąg ludzi. Odtąd już nie tylko nieliczni będą wtajemniczeni w prawdę o zwycięstwie nad śmiercią.

  źródło: NKJP: Henryk Dziadosz SJ: Doświadczyć Boga:życie chrześcijańskie w Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli, 2000

  Dobrze, aby ten dzień spędzić w rodzinach. W czasach mojego dzieciństwa dorosłe dzieci odwiedzały starszych rodziców. W ten sposób szanowało się dzień zmartwychwstania.

  źródło: NKJP: Anna Drela: Dobrze, gdy święta są rodzinne, Echo Dnia, 2007-04-08

  Liturgia Wielkiego Czwartku, czyli Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna Triduum Paschalne, obchodzone na pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  źródło: NKJP: (DP): Triduum Paschalne, Dziennik Polski - Małopolska , 2001-04-13

  Chrystusowe zmartwychwstanie niesie całemu światu radość i budzi niezłomną ufność w ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, prawdy nad kłamstwem.

  źródło: NKJP: W Gminie Czarny Dunajec, prasa, 1999

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. zmartwychwstanie
  zmartwychwstania
  D. zmartwychwstania
  zmartwychwstań
  C. zmartwychwstaniu
  zmartwychwstaniom
  B. zmartwychwstanie
  zmartwychwstania
  N. zmartwychwstaniem
  zmartwychwstaniami
  Ms. zmartwychwstaniu
  zmartwychwstaniach
  W. zmartwychwstanie
  zmartwychwstania

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: zmartwychwstać

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN
SJPXVII
STR
SL: pod: zmartwychwstać
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2013