spółka parterowa

 • ekon.  praw.  spółka uczestnicząca w Programie Powszechnej Prywatyzacji w Polsce w latach 1994-1998, przekształcającym przedsiębiorstwa państwowe w spółki prawa handlowego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • spółki parterowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
  • pracownik, szef spółki parterowej; prywatyzacja; akcje spółek parterowych
 • Niestety, wieloletni pobyt w tym, co się zwykło nazywać prywatyzacyjną zamrażarką, sprawił, że - tak jak mówił pan minister - ponad 150 z tych firm przynosi obecnie straty, a w każdym z narodowych funduszy inwestycyjnych jest przynajmniej jedna spółka parterowa, która znajduje się na skraju upadłości.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 27.10.1995

  Te same pytania zadane szefom spółek parterowych przyniosły zbliżone wyniki. W ich opinii fundusze należy traktować jako grupę kapitałową z wyraźnym właścicielem zarządzającym spółkami, lub jako zamknięty fundusz inwestycyjny nastawiony na maksymalizację wartości rynkowej.

  źródło: NKJP: Kryspin Karczmarczuk: Adaptacja przedsiębiorstw NFI do warunków otoczenia, 2000

  Powierzone środki pieniężne w zasadniczej części są inwestowane w papiery wartościowe związane z Programem Powszechnej Prywatyzacji, tzn. w akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI), w dopuszczone do publicznego obrotu akcje w spółkach parterowych zarządzanych przez NFI.

  źródło: NKJP: Artur Negri: DWS-TFI, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-02-21

  Sześć dużych firm (KGHM Polska Miedź, ostrołęcki producent papieru Intercell, Celuloza Świecie, Polar, Amica i Powszechny Bank Kredytowy) może - według PBR - ściągnąć z rynku ok. 1,3 mld zł. W tej sytuacji inne przedsiębiorstwa (w tym spółki parterowe NFI) mogą mieć spore kłopoty z wejściem na rynek.

  źródło: NKJP: Michał Kobosko: Rynek kapitałowy, Gazeta Wyborcza, 1996-09-30

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: spółka, parterowa

Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2014