bynajmniej

 • nadawca, mówi, że o tym, o czym mowa, nie jest to prawdą, chociaż można by sądzić, że powinno to być prawdziwe
 • komentarz przyrematyczny

 • wykładnik odrzucenia

 • (quasi)synonimy:  wcale
 • Zapalały się kolejno, ale bynajmniej nie według porządku, czasem pierwsza z lewej, niekiedy ta, niemal na skraju widzenia prawego oka, czasem któraś z kilkunastu środkowych.

  źródło: NKJP: Andrzej Zbych (Andrzej Szypulski, Zbigniew Safjan): Stawka większa niż życie, 2000

  Tse-Hi gotowa była posłużyć się powstańcami do powstrzymania mocarstw, dzielących Chiny między siebie, ale triumfu bokserów bynajmniej nie pragnęła, a mas ludowych wyraźnie się lękała.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1994

  Nie, bynajmniej nie za karę, lecz ze względów profilaktycznych.

  źródło: NKJP: Bronisław Świderski: Słowa obcego, 1998

  Zarysowane powyżej podziały dewiacji i naznaczeń nie są bynajmniej rozłączne – raczej krzyżują się lub nakładają.

  źródło: NKJP: Andrzej Siemaszko: Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, 1993

  - Czyż świadek ma żal do oskarżonych? - naciskał mecenas. - Bynajmniej. W wielu wypadkach czuję wdzięczność.

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Ciemne sprawy międzywojnia, 2002

 • część mowy: partykuła

  podklasa: negująca

 • bynajmniej _
  Zd. neg.
  szyk: zmienny: neutralna antepozycja
 • Zob. by i najmniej

CHRONOLOGIZACJA:
XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2019