fale krótkie

 • techn.  fale elektromagnetyczne o długości 10-100 m, wytwarzane przez prąd zmienny płynący w antenie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  radio


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  funkcjonowanie urządzeń i maszyn

  • dostępny na falach krótkich
  • audycja, łączność, sygnał, zakłócenia na falach krótkich; radio z falami krótkimi
  • działać, nadawać, odbierać, słuchać na falach krótkich
 • Pod względem technicznym Radio Watykańskie, posiadające pod Rzymem sieć potężnych nadajników, należy do ultranowoczesnych. Słyszalność jego audycji na falach krótkich obejmuje niemal cały świat.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  Zawsze było British Council, Instytut Francuski, Instytut Goethego, biblioteka ambasady amerykańskiej. Było też radio z falami krótkimi - zagłuszano przecież tylko audycje polskojęzyczne.

  źródło: NKJP: Wojciech Orliński; Dorota Orlińska: Mój złośliwy rechot, Gazeta Wyborcza, 1996-09-17

  Ja może nie tyle oczekuję odpowiedzi od pana premiera, ile chciałbym zwrócić uwagę wszystkich odpowiednich organów, które rejestrują również tę rozmowę, że jednak można by pomyśleć o tym, aby program Polskiego Radia nadawany na falach krótkich docierał do Kazachstanu. Niewiele trzeba zrobić, żeby to było możliwe.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 21.09.1995

  W wielu domach słucha się zagranicznych rozgłośni na krótkich falach. Niektórzy, mimo groźby surowych kar, mają zakamuflowane odbiorniki satelitarne.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  p3, odmienny: fale, krótkie
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2015