wtem

 • książk.  tak, że nie można się było tego spodziewać
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • Pomagał właśnie cioci Eli karmić kury, co, mówiąc nawiasem, bardzo lubił, gdy wtem psy zaszczekały ostrzegawczo i pobiegły do bramy.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Tego lata w Burbelkowie, 2000

  Leżałyśmy cicho, gdy wtem rozległy się szybkie kroki.

  źródło: NKJP: Wanda Półtawska: I boję się snów, 2009

  Uczestnicy wycieczki schodzili w dół, gdy wtem zerwała się burza z gradem i piorunami.

  źródło: NKJP: Andrzej Kozioł: Fotografie profesora Skotnickiego, Dziennik Polski, 2005-07-09

  Powieściopisarz rzucił się w ślad za młodzieńcem, choć mało miał nadziei na doścignięcie go w tłumie ulicznym. Ujrzał, jak oddala się bardzo szybko. Ale wtem młodzieniec przystanął.

  źródło: NKJP: Sławomir Mrożek: Opowiadania 1960-1965, 1965

  Paliła się chlewnia i obora. [...] Męczymy się którąś godzinę, wtem przychodzi do mnie kilku strażaków i mówią, że właśnie otrzymali telefon z Komitetu Miejskiego - muszą natychmiast jechać na wiec popierający.

  źródło: NKJP: Krystyna Jagiełło: Dziedzice bezprawnej wolności, 2007

 • część mowy: przysłówek

 • Z wyrażenia w tem (z wtórną postacią zaimka *tъ w Msc lp tem, która wyparła wcześniejszą *tomь)

CHRONOLOGIZACJA:
1394, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2018