do _ włącznie

 • zamyka zbiór obiektów, o których można daną rzecz powiedzieć
 • wykładnik inkluzji

 • (quasi)synonimy:  włącznie z
 • Nie obchodzi mnie, skąd ten ktoś ma o was takie świetne informacje, do koloru i długości włosów włącznie.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Wieża Jaskółki, 2001

  Żołnierz pełniący służbę wartowniczą (patrolową) ma prawo i obowiązek zastosowania wszelkich możliwych środków przymusu, do użycia broni włącznie, w następujących sytuacjach: [...].

  źródło: NKJP: Marek Ciesielski, Paweł Siekański, Arkadiusz Znojek: 540 DDC, czyli jakie jest wojsko, 2000

  Sprawa to nie nowa - wystarczy powiedzieć, że ustawa z 31 III 1977 (Dz. U. nr 11, poz. 43) ustaliła stopniowy wzrost najniższych świadczeń począwszy od 1 maja 1977 roku do 1981 roku włącznie.

  źródło: NKJP: Tadeusz Radziński: Kierunki dalszego rozwoju systemu zaopatrzenia emerytalnego (propozycje zmian i uzupełnień), Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1981

  Samochody ciężarowe: powyżej 2 t do 4 t włącznie - 552 zł, powyżej 4 t do 6 t włącznie - 732 zł [...].

  źródło: NKJP: Nowe stawki podatków i opłat lokalnych, Euroregio Glacensis, 2001

 • część mowy: przyimek

 • do _ włącznie
  Rz. D.
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: stały - antepozycja od względem Rz. i postpozycja włącznie względem Rz.
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2015