emocjonować

 • wywoływać silne emocje
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

  • emocjonować kibiców, posłów, publiczność, widownię
 • Architektura nie jest dla pana ważna? Jest ważna, codziennie się nią zajmuję. Ale emocjonuje mnie to, co się dzieje na świecie. O tym warto rozmawiać. Bo zbliża się rewolucja.

  źródło: NKJP: Jacek Żakowski: Inżynier miast i dusz, Polityka, 2003-07-19

  Walki na miecze, szable, topory emocjonowały publiczność, ale najmłodsi koniecznie chcieli sami zaznać rycerskich emocji.

  źródło: NKJP: (SŚ): Turniej rycerski na sądeckim zamku, Gazeta Krakowska, 2007-09-18

  [...] tyle razy widziałem te zdjęcia, a nadal mnie emocjonują i fascynują.

  źródło: NKJP: Piotr Cieśliński: Przed satelitą nic się nie ukryje, Gazeta Wyborcza, 1995-12-22

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. emocjonuję
  emocjonujemy
  2 os. emocjonujesz
  emocjonujecie
  3 os. emocjonuje
  emocjonują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. emocjonowałem
  +(e)m emocjonował
  emocjonowałam
  +(e)m emocjonowała
  emocjonowałom
  +(e)m emocjonowało
  emocjonowaliśmy
  +(e)śmy emocjonowali
  emocjonowałyśmy
  +(e)śmy emocjonowały
  2 os. emocjonowałeś
  +(e)ś emocjonował
  emocjonowałaś
  +(e)ś emocjonowała
  emocjonowałoś
  +(e)ś emocjonowało
  emocjonowaliście
  +(e)ście emocjonowali
  emocjonowałyście
  +(e)ście emocjonowały
  3 os. emocjonował
  emocjonowała
  emocjonowało
  emocjonowali
  emocjonowały

  bezosobnik: emocjonowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę emocjonował
  będę emocjonować
  będę emocjonowała
  będę emocjonować
  będę emocjonowało
  będę emocjonować
  będziemy emocjonowali
  będziemy emocjonować
  będziemy emocjonowały
  będziemy emocjonować
  2 os. będziesz emocjonował
  będziesz emocjonować
  będziesz emocjonowała
  będziesz emocjonować
  będziesz emocjonowało
  będziesz emocjonować
  będziecie emocjonowali
  będziecie emocjonować
  będziecie emocjonowały
  będziecie emocjonować
  3 os. będzie emocjonował
  będzie emocjonować
  będzie emocjonowała
  będzie emocjonować
  będzie emocjonowało
  będzie emocjonować
  będą emocjonowali
  będą emocjonować
  będą emocjonowały
  będą emocjonować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. emocjonujmy
  2 os. emocjonuj
  emocjonujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. emocjonowałbym
  bym emocjonował
  emocjonowałabym
  bym emocjonowała
  emocjonowałobym
  bym emocjonowało
  emocjonowalibyśmy
  byśmy emocjonowali
  emocjonowałybyśmy
  byśmy emocjonowały
  2 os. emocjonowałbyś
  byś emocjonował
  emocjonowałabyś
  byś emocjonowała
  emocjonowałobyś
  byś emocjonowało
  emocjonowalibyście
  byście emocjonowali
  emocjonowałybyście
  byście emocjonowały
  3 os. emocjonowałby
  by emocjonował
  emocjonowałaby
  by emocjonowała
  emocjonowałoby
  by emocjonowało
  emocjonowaliby
  by emocjonowali
  emocjonowałyby
  by emocjonowały

  bezosobnik: emocjonowano by

  bezokolicznik: emocjonować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: emocjonując

  gerundium: emocjonowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: emocjonujący

 • Rznieżywotny + emocjonować +
  KOGO
 • fr. émotionner

  Od:  emocja 

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2012