poseł

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. na sejm

 • 1.

  osoba wybrana przez wyborców do reprezentowania ich w parlamencie lub w izbie niższej parlamentu dwuizbowego
 • Jeżeli wyrazu poseł używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. poseł Grażyna Staniszewska przyszła, spotkanie z nową poseł Grażyną Staniszewską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym posłem, Grażyną Staniszewską.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

 • hiperonimy:  parlamentarzysta
  • były, nowy, obecny poseł; niektórzy, wszyscy posłowie; poseł koalicyjny, opozycyjny; niezależny, niezrzeszony, zawodowy
  • jeden poseł; 460, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, wielu posłów
  • poseł sekretarz, sprawozdawca, wnioskodawca; (pan) poseł Marek Borowski, Ryszard Bugaj...; Frasyniuk, Jaskiernia...; (pani) poseł Renata Beger, Beata Sawicka...; Banach, Staniszewska...
  • poseł III, IV kadencji; europarlamentu, Parlamentu Europejskiego
  • poseł do parlamentu, do Bundestagu, do Izby Gmin, do Parlamentu Europejskiego, do Reichstagu, do Sejmu Krajowego Galicyjskiego...; poseł z Platformy Obywatelskiej, z Porozumienia Centrum, z Samoobrony...; z AWS, z LPR, z PiS, z PO, z PSL, z SLD...; z lewicy, z opozycji, z prawicy; z okręgu (wyborczego; łódzkiego, rzeszowskiego, wrocławskiego...); z Radomia, z Sandomierza, z Siedlec...; z Podkarpacia
  • poseł na sejm
  • posłowie i ministrowie, posłowie i posłanki, posłowie i radni, posłowie i samorządowcy, posłowie i senatorowie
  • kolega, pan, pani poseł; panowie posłowie; panie i panowie posłowie; państwo posłowie
  • biuro (poselskie), mandat; pytanie, wniosek, wypowiedź, wystąpienie; asystent, asystentka, pełnomocnik posła; na zaproszenie posła; pod patronatem posła; część, grupa, liczba posłów
  • pytanie do posła
  • kandydat na posła (z listy AWS, LPR, PiS, PO, PSL, SLD...)
  • dyskusje, spory między/pomiędzy posłami; polemika; spotkanie z posłem; dyskusja, kontakty, rozmowy z posłami
  • opinia; ustawa o posłach (i senatorach)
  • poseł komentuje, mówi, relacjonuje, tłumaczy; powiedział, przemawiał, stwierdził; wstrzymał się od głosu; posłowie głosowali; podjęli decyzję, uchwałę, postanowili coś, zdecydowali
  • polecić coś; dziękować, odpowiedzieć/odpowiadać, podziękować, udzielić głosu, zwrócić uwagę; uchylić immunitet posłowi
  • wykluczyć, wyłączyć posła (z klubu, z komisji, z obrad...)
  • być, zostać; wybrać posłem
  • kandydować na posła; wybrany na posła
  • polemizować, zgodzić się/zgadzać się z (panem) posłem
  • łącznie, razem, wspólnie z posłami; poseł z ramienia AWS, PiS, PO, SLD...; z rąk posła; zdaniem posła
 • Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego kodeksu jest również poseł na Sejm oraz radny.

  źródło: NKJP: Kodeks Karny, 1969

  Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji śledczej prezentuje wybrany z jej składu poseł sprawozdawca, który obiektywnie przedstawia stanowisko komisji oraz zawarte w sprawozdaniu zdania odrębne.

  źródło: NKJP: Ustawa o sejmowej komisji śledczej, Dziennik Ustaw, 1999

  Prokuratorowi ubiegającemu się o mandat posła albo senatora, albo radnego udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej.

  źródło: NKJP: Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw, 2001

  Na sali znaleźli się także posłowie i dziennikarze, gdy kolegium Najwyższej Izby Kontroli omawiało raport pokontrolny omawiający kwestię komputeryzacji ZUS.

  źródło: NKJP: Tydzień w kraju, Polityka, 2000-03-11

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. poseł
  posłowie
  ndepr
  posły
  depr
  D. posła
  posłów
  C. posłowi
  posłom
  B. posła
  posłów
  N. posłem
  posłami
  Ms. pośle
  posłach
  W. pośle
  posłowie
  ndepr
  posły
  depr

 • psł. *posъlъ 'posłanie, posyłanie, wysyłanie kogoś w jakimś celu'

  Forma prasłowiańska jest rzeczownikiem odczasownikowym od przedrostkowego *posъlati 'posłać, wysłać' (od psł. *sъlati 'słać, posyłać, wysyłać'); jest nazwą czynności, z której u części Słowian wtórnie powstała nazwa wykonawcy czynności 'ten, którego posłano, posłaniec, wysłannik' (Bor); zob. słać (listy)